Nawigacja

Aktualności

Promocja publikacji „Operacja »Zorza«. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa” – Katowice, 24 października 2019

24 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach „Przystanek Historia” – im. Henryka Sławika w Katowicach odbyła się promocja książki Operacja „Zorza”. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięli udział autorzy publikacji: dr Anna Badura, Grzegorz Kołek, Tomasz Marszałek oraz dr Agnieszka Przewłoka.

„Zorza“ – to kryptonim ogólnopolskiej operacji realizowanej w 1983 r. przez jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Celem operacji było zabezpieczenie pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce podczas jego drugiej pielgrzymki, trwającej od 16 do 23 czerwca. Obok działań skupionych na zapewnieniu bezpieczeństwa papieżowi prowadzono w ramach „Zorzy” szereg akcji skierowanych przeciwko osobom i środowiskom, które były zaangażowane w działalność opozycyjną, przeciw tym, których o takie sympatie posądzano, a także – profilaktycznie – wobec osób zupełnie przypadkowych. Odbywano liczne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, inwigilowano korespondencję, zlecano osobowym źródłom informacji śledzenie wypowiedzi, opisywanie nastrojów, relacjonowanie przygotowań do pielgrzymki. Przez OZI próbowano także wpływać na organizatorów, podpowiadając im rozwiązania wygodne dla Służby Bezpieczeństwa.

W publikacji źródłowej Operacja „Zorza”. Wizyta papieża Jana Pawła II w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby Bezpieczeństwa zebrano 120 dokumentów z okresu od stycznia do sierpnia 1983 r., ilustrujących przygotowania do papieskiej wizyty w Katowicach (20 czerwca) oraz późniejsze podsumowania. W zbiorze znalazły się m.in. sprawozdania z narad gremiów przygotowujących wizytę, analizy operacyjne, plany wykorzystania OZI, meldunki dotyczące nastrojów mieszkańców województwa, dane na temat przewidywanej frekwencji oraz opinie po zakończonej wizycie.

 

do góry