Nawigacja

Aktualności

Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945–1974” – Warszawa, 23 października 2019

  • Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Ks. dr hab. Dominik Zamiatała podczas promocji książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Ks. dr hab. Dominik Zamiatała podczas promocji książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Spotkanie poprowadził dr Rafał Łatka – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Spotkanie poprowadził dr Rafał Łatka – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Wojciech Kucharski, autor książki „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Wojciech Kucharski, autor książki „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  • Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN) Promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan...” – Warszawa, 23 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

23 października 2019 roku, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie, odbyła się promocja książki Wojciecha Kucharskiego „Komuniści i Watykan. Polityka komunistycznej Polski wobec Stolicy Apostolskiej 1945–1974”.

W dyskusji udział wzięli:

  • dr Wojciech Kucharski – autor książki
  • ks. dr hab. Dominik Zamiatała – UKSW

Prowadzenie: dr Rafał Łatka BBH IPN

Zapis spotkania na kanale IPNtv

 

Relacje ze Stolicą Apostolską były podyktowane zarówno względami polityki wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Władze komunistyczne zdawały sobie sprawę z roli katolicyzmu i Kościoła w społeczeństwie polskim i obaw, jakie rodziły się w nim w związku z formowaniem się polskiego ośrodka władzy w ZSRR. Stosunek komunistów do Stolicy Apostolskiej był swego rodzaju barometrem stosunku do Kościoła w kraju. W pierwszych powojennych latach istotnym celem politycznym było wzmocnienie legitymizacji rządów komunistycznych w Polsce, przez uzyskanie od Stolicy Apostolskiej uznania de iure Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz nowych granic przez zmianę w strukturze administracji kościelnej na byłych  niemieckich terenach włączonych do Polski po II wojnie światowej. Stolica Apostolska była wszak jednym z nielicznych podmiotów na arenie międzynarodowej, a na pewno najistotniejszym, który utrzymywał stosunki dyplomatyczne z rządem RP na wychodźstwie, przez co manifestowała opinii międzynarodowej, że nie uznaje legalności władz w Warszawie. Po 1947 r. przez prawie dekadę nie utrzymywano nawet nieoficjalnych kontaktów ze Stolicą Apostolską.

do góry