Nawigacja

Aktualności

Prezentacja fragmentów dziennika Hansa Franka dla mediów – Warszawa, 10 października 2019

W briefingu, który odbył się przed południem w siedzibie IPN przy ul. Wołoskiej, udział wzięli zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma oraz redaktor naukowy publikacji „Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka” dr Paweł Kosiński. O godz. 17.30 zapraszamy do Centrum Edukacyjnego IPN przy Marszałkowskiej 21/25 na dyskusję wokół publikacji.

Próżności Franka zawdzięczamy powstanie niepowtarzalnego źródła historycznego – dziennika urzędowego gubernatora generalnego, prowadzonego od 25 października 1939 do 3 kwietnia 1945 r. W dniu 18 sierpnia 1942 r. napisał o swoim dzienniku: „Ten jedyny w swoim rodzaju dokument pracy będzie po wsze czasy świadectwem, z jaką powagą przystąpiłem do powierzonego mi zadania oraz z jaką gorliwością wypełniali swe zadania wszyscy moi cenni współpracownicy”. W maju 1945 r. Frank, po aresztowaniu przez wywiad wojskowy USA, dobrowolnie oddał dziennik, który później, w procesie norymberskim, miał duże znaczenie jako materiał dowodowy. Znalazły się w nim zapisy z ostatnich miesięcy 1939 r., okresu, w którym kształtowały się struktury niemieckiej władzy okupacyjnej i zręby niemieckiej polityki okupacyjnej. Jest to komplet 33 dokumentów z pierwszego tomu diariusza czynności gubernatora generalnego oraz trzy dokumenty z pierwszego tomu protokołów.

O godz. 17.30, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” (ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa) odbędzie się dyskusja wokół publikacji „Rok 1939 w dzienniku Hansa Franka” w opracowaniu Pawła Kosińskiego. Obok redaktora opracowania w spotkaniu udział wezmą, prof. Włodzimierz Suleja, prof. dr hab. Marek Kornat, dr Marcin Przegiętka oraz dr Jędrzej Lipski. 

Więcej o dyskusji

do góry