Nawigacja

Aktualności

Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu wymiany Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019

  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019
  • Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019 Sędziowie i prokuratorzy – stażyści programu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości z wizytą w IPN – 3 września 2019

3 września w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się wizyta studyjna międzynarodowej grupy sędziów i prokuratorów, stażystów Programu Wymiany EJTN (Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości), którzy goszczą w Polsce na zaproszenie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Wśród uczestników programu znaleźli się przedstawiciele Francji, Rumunii, Włoch, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Słowenii, Portugalii, Austrii oraz Albanii.

Goście uzyskali podstawowe informacje dotyczące zasobów, historii, misji oraz działań IPN. Podczas spotkania wyświetlony został wyprodukowany przez IPN film „Niezwyciężeni”, a także krótki materiał promujący Archiwum Cyfrowe – system elektronicznej ewidencji zasobów Instytutu oraz obiegu dokumentów, umożliwiający łatwy dostęp do tysięcy archiwaliów. W tym kontekście wspomniano również o Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej, jednostce organizacyjnej funkcjonującej w ramach Archiwum, pomocnej krewnym ofiar represji niemieckich i sowieckich.

W drugiej części spotkania stażyści EJTN wysłuchali Roberta Kopydłowskiego, prokuratora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu który opowiedział o historii Komisji – podkreślając, że na jej czele stoi zastępca Prokuratora Generalnego – oraz zaprezentował specyfikę śledztw prowadzonych przez IPN. Prokurator Kopydłowski scharakteryzował poszczególne rodzaje dochodzeń, oraz odpowiadał na pytania m.in. dotyczące liczby osób skazanych w wyniku postępowań prowadzonych przez Instytut, prowadzonych spraw czy procedur ścigania. Na pytanie, czy Instytut posiada listę zbrodniarzy niemieckich, prokurator wyjaśnił, że wspomniana lista, choć niepełna, istnieje, natomiast prokuratorzy dysponują kompletnym wykazem personelu niemieckich obozów koncentracyjnych. Gości interesował również temat definicji zbrodni komunistycznej oraz zbrodni przeciwko ludzkości – przy czym podkreślono, że ta druga zbrodnia nie ulega przedawnieniu. Poruszono także temat roszczeń odszkodowawczych składanych przez ofiary systemów totalitarnych – prokurator Kopydłowski wyjaśnił, że materiał dowodowy uzyskany przez pion śledczy w archiwach – w tym zagranicznych, jak zasoby Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu – udostępniany jest także osobom dochodzącym odszkodowań.

Współpraca między IPN a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, dotycząca organizacji podobnych wizyt w Instytucie, trwa od 2015 roku.

do góry