Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja najnowszej publikacji IPN „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989”, tom 3 – Gdańsk–Gdynia, 30 sierpnia 2019

W promocji wziął udział dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Promocja publikacji odbyła się 30 sierpnia w Sali BHP Stoczni Gdańskiej podczas uroczystości wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności. Wzięli w niej udział prezes IPN dr Jarosław Szarek oraz dr Arkadiusz Kazański, jeden z autorów publikacji i jej koordynatorów.

– Trzeci tom „Encyklopedii Solidarności” to wielkie, monumentalne dzieło, ponad 1000 biogramów, tworzone po to, by ludzie Solidarności nie zostali zapomniani. By nie zapomniani zostali ci, którzy pozostali wierni temu dziedzictwu – podkreślił dr Szarek. 

 

Kolejna prezentacja „Encyklopedii Solidarności” miała miejsce 30 sierpnia w Gdyni. W czasie uroczystych obchodów Sierpnia '80, które odbyły się w Sali Koncerowej Zarządu Portu, prezes IPN dr Jarosław Szarek przedstawił publikację licznie zgromadzonej publiczności. W czasie prezentacji obecny był również współautor „Encyklopedii...” dr Arkadiusz Kazański. Chętni mogli również zakupić egzemplarz w promocyjnej cenie.

31 sierpnia w Sali BHP prezes IPN zaprezentował premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu oraz wiceministrowi Jarosławowi Sellinowi najnowszy, trzeci tom, „Encyklopedii Solidarności”.

NSZZ „Solidarność”, powstały w konsekwencji fali strajków latem 1980 r., odegrał niezwykle istotną rolę nie tylko w najnowszej historii Polski, ale i naszej części Europy. To fenomen w historii nie tylko Europy, ale także świata. Dlatego to fenomenalne zjawisko społeczne i polityczne pilnie warto i trzeba dokumentować, badać, opisywać, a następnie ustalenia historyków i innych badaczy popularyzować w społeczeństwie. „Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989”, której tom 3 trafia do rąk Czytelników, ma na celu możliwie wszechstronne przedstawienie ludzi, struktur organizacyjnych, wydawnictw oraz wydarzeń towarzyszących genezie i działalności tego wielkiego ruchu społecznego, aż do chwili załamania się dyktatury komunistycznej w 1989 r.

W przygotowaniu tomu 3 „Encyklopedii Solidarności” wzięło udział ponad 230 autorów. Jednym z koordynatorów prac nad publikacją był dr Arkadiusz Kazański z IPN Gdańsk. Większość haseł rzeczowych i biogramów została napisana na podstawie szerokiej bazy źródłowej różnej proweniencji i zebranych relacji. Czyni to publikację wyjątkową, ponieważ wiele ustaleń zostało zaprezentowanych po raz pierwszy, zwięźle i przystępnym językiem. Encyklopedia Solidarności wydawana jest w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż. W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, organizacji, partii i środowisk opozycji z lat 1976–1989, oraz 406 haseł rzeczowych. Wśród haseł rzeczowych wymienić należy struktury legalne, jawne i podziemne NSZZ „Solidarność” (w tym hasła regionów NSZZ „Solidarność”), czasopisma wydawane poza cenzurą, ośrodki odosobnienia, niezależne oficyny wydawnicze, wydarzenia, a także parafie/kościoły, duszpasterstwa akademickie i Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które odegrały istotną rolę dla rozwoju i funkcjonowania środowisk opozycji w wielu miastach Polski.

Redaktorzy naukowi tomu dołożyli starań, aby w publikacji znalazły się biogramy i hasła z każdego regionu NSZZ „Solidarność” i oprócz działaczy „Solidarności” byli także ludzie ze Studenckich Komitetów Solidarności, Komitetu Obrony Robotników/Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Konfederacji Polski Niepodległej, Solidarności Walczącej, Polskiej Partii Niepodległościowej, Federacji Młodzieży Walczącej i in.

do góry