Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018

 • Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
  Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
 • Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
  Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
 • Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
  Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
 • Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
  Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
 • Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018
  Konferencja popularnonaukowa „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku” w Senacie RP – Warszawa, 6 listopada 2018

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie we współpracy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowało konferencję popularnonaukową „Odbudowa państwa polskiego – prawo i polityka historyczna po 1918 roku”. Obrady odbyły się 6 listopada 2018 r. w gmachu Senatu RP.

– Rzeczpospolita nie zapomina o tych, dzięki którym jest, dzięki którym wróciła – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podczas otwarcia konferencji. – Rzeczpospolita odrodzona właściwie nie potrzebowała polityki historycznej, świadomość, ile historia kosztuje, była w sercach. Szacunek do przeszłości, do tych, którzy o wolność walczyli, był czymś naturalnym. Odrodzona Rzeczpospolita nie była idealna, ale ówczesne elity były jej oddane. Rówieśnicy II RP, młodzi ludzie nie mieli wątpliwości, jak postąpić w czasie II wojny światowej. Odrodzona Rzeczpospolita stała się także punktem odniesienia w czasie niewoli komunistycznej, także dzisiaj powinnismy się do niej odnosić.

Mówiąc o licznych przedsięwzięciach IPN w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, prezes Instytutu wyraził nadzieję, że pozostaną po nich nie tylko publikacje, murale, ale przede wszystkim ślad w umysłach i sercach młodych ludzi. 

Tytułowa odbudowa państwa polskiego po 1918 roku opierała się na dwóch podstawowych filarach, jakimi były prawo oraz polityka historyczna. Uczestniczący w konferencji specjaliści, w ramach dwóch paneli tematycznych, omówili oba te zagadnienia, wykazując przy tym, jak wielkie miały one znaczenie dla kształtowania polskiej państwowości oraz świadomości narodowej. Wydarzenie zwieńczone zostało panelem dyskusyjnym, w ramach którego naukowcy podjęli się oceny polityki historycznej II RP ze współczesnej perspektywy.

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – otwarcie konferencji

 • Michał Seweryński, Wicemarszałek Senatu RP
 • Kazimierz Wiatr, przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP
 • Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

Panel I: Prawo

moderator: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski, Senat RP

 • 10.20 – Powstanie państwa polskiego w świetle prawa międzynarodowego – prof. dr hab. Mariusz Muszyński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • 10.40 – Budowa porządku prawnego, prawo państwowe, konstytucje – dr hab. Sławomir Godek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • 11.00 – Prawo cywilne – prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • 11.20 – Prawo karne – prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego
 • 11.40  – Regulacje prawne służące polityce historycznej – Ewa Żaboklicka, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Oddział IPN w Warszawie

12.00 – Przerwa kawowa

Panel II: Polityka historyczna II RP

moderator: dr Tomasz Łabuszewski, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych, Oddział IPN w Warszawie

 • 12.20 – Budowa upamiętnień. Pamięć o bohaterach walk niepodległościowych w II Rzeczpospolitej – dr Piotr Oleńczak, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • 12.40 – Derusyfikacja – Michał Zarychta, Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie
 • 13.00 – Deprusyfikacja – dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Oddział IPN w Warszawie
 • 13.20 – Wychowanie patriotyczne w II Rzeczpospolitej – prof. dr hab. Grzegorz Nowik, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • 13.40 – Edukacja historyczna w literaturze – Magdalena Merta, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

14.00  – Przerwa kawowa

14.20 –  Panel dyskusyjny: Ocena polityki historycznej II RP
moderator: prof. dr hab. Krzysztof Kawalec

 • prof. dr hab. Jan Żaryn, Senat RP
 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Biuro Badań Historycznych IPN
 • dr hab. Paweł Skibiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Piotr Cichoracki, Uniwersytet Wrocławski

15.20 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

do góry