Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Otwarcie wystawy i konferencja edukacyjna „Ojcowie Niepodległości” – Wasilków, 21 maja 2018

 • Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”
  Otwarcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”
 • Na początku uroczystości dyrektor Kardela wraz z burmistrzem Bielawskim złożyli kwiaty przy krzyżu poświęconym Powstańcom Styczniowym
  Na początku uroczystości dyrektor Kardela wraz z burmistrzem Bielawskim złożyli kwiaty przy krzyżu poświęconym Powstańcom Styczniowym
 • W otwarciu wystawy uczestniczyła grupka najmłodszych uczniów szkoły podstawowej
  W otwarciu wystawy uczestniczyła grupka najmłodszych uczniów szkoły podstawowej
 • Dyrektor Piotr Kardela otworzył wystawę w Wasilkowie
  Dyrektor Piotr Kardela otworzył wystawę w Wasilkowie
 • Po wystawie oprowadzał dr Paweł Warot, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
  Po wystawie oprowadzał dr Paweł Warot, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN
 • Uczniowie zwiedzający wystawę
  Uczniowie zwiedzający wystawę
 • Poseł Dariusz Piontkowski przypomniał, że powinniśmy cieszyć się ze 100-lecia odzyskania Niepodległości
  Poseł Dariusz Piontkowski przypomniał, że powinniśmy cieszyć się ze 100-lecia odzyskania Niepodległości
 • Dr Łukasz Lubicz-Łapiński przybliżył postać lokalnego bohatera walk o Niepodległość Polski - ppłk. Nilskiego-Łapińskiego
  Dr Łukasz Lubicz-Łapiński przybliżył postać lokalnego bohatera walk o Niepodległość Polski - ppłk. Nilskiego-Łapińskiego
 • Dr Waldemar Wilczewski opisał zdarzenia z młodości Józefa Piłsudskiego, które wpłynęły na jego osobowość
  Dr Waldemar Wilczewski opisał zdarzenia z młodości Józefa Piłsudskiego, które wpłynęły na jego osobowość
 • Dr Paweł Warot opisał drogę życiową Romana Dmowskiego - od ubogiego i niesfornego chłopaka z warszawskiej Pragi do wielkiego myśliciela - twórcy nowoczesnego polskiego nacjonalizmu
  Dr Paweł Warot opisał drogę życiową Romana Dmowskiego - od ubogiego i niesfornego chłopaka z warszawskiej Pragi do wielkiego myśliciela - twórcy nowoczesnego polskiego nacjonalizmu
 • Biało-czerwony szlak Moja Niepodległa
  Biało-czerwony szlak Moja Niepodległa
 • Plakat wydarzenia
  Plakat wydarzenia

W samo południe 21 maja 2018 r. Prezes IPN dr Jarosław Szarek otworzył w Węgrowie wystawę „Ojcowie Niepodległości”, która została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie. Zainaugurował tym samym „Biało-czerwony szlak »Moja Niepodległa«” - identyczne wystawy zostały otwarte w siedemnastu miastach Polski. Wystawa ma trafić ostatecznie do około 130 miejscowości w Polsce. W województwie podlaskim uroczystego otwarcia dokonał przed kościołem pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wasilkowie dr hab. Piotr Kardela, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku i burmistrz miasta Mirosław Bielawski. Dyrektor Kardela przybliżył zebranym ideę „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”. Zauważył też, że oprócz reprezentujących różne strony ówczesnej sceny politycznej Ojców Niepodległości, których znamy z podręczników historii, IPN stara się pokazywać Bohaterów lokalnych, którzy są mało znani nawet w swoich własnych środowiskach.

W otwarciu wystawy wzięli udział uczniowie i nauczyciele dwóch wasilkowskich szkół. Wśród oficjalnych gości pojawił się poseł na Sejm Dariusz Piontkowski oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Zdzisław Karabowicz. W swoim wystąpieniu poseł Piontkowski życzył, byśmy umieli cieszyć się naszą Niepodległością. Po wystawie oprowadził zebranych dr Paweł Warot, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku.

Następnie w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Wasilkowa odbyła się konferencja edukacyjna, podczas której wygłoszono następujące referaty:

 • „Pułkownik Stanisław Nilski-Łapiński, bohater walk o niepodległość” – dr Łukasz Lubicz-Łapiński (OBEN IPN Białystok)
 • „Józef Piłsudski - droga do niepodległości” – dr Waldemar F. Wilczewski (OBEN IPN Białystok)
 • „Roman Dmowski - twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu” – dr Paweł Warot (naczelnik OBEN IPN Białystok)

Patronem honorowym wystawy i konferencji jest Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Patronat medialny: Ośrodek TVP w Białymstoku oraz Polskie Radio Białystok.

Relacje medialne:

http://bialystok.tvp.pl/37294928/ojcowie-niepodleglosci

http://bialystok.tvp.pl/37293895/21052018-godz2100

 

Wystawa „Ojcowie Niepodległości” jest ekspozycją plenerową, składającą się z 10 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójkąta foremnego. Część wstępna zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918–1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron „Monitora Polskiego” z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostały postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej, prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

do góry