Nawigacja

Aktualności

„Polish-Jewish Studies” – nowe czasopismo Instytutu Pamięci Narodowej

  • Okładka
    Okładka

ENGLISH

Instytut Pamięci Narodowej uruchamia nowe czasopismo zatytułowane „Polish-Jewish Studies”. Będzie to rocznik wydawany w języku angielskim. Obowiązki przewodniczącego kolegium redakcyjnego pełni dr hab. Grzegorz Berendt prof. UG (UG/MIIWŚ). Ponadto w skład redakcji weszli: dr Tomasz Domański (IPN Kielce – zastępca przewodniczącego), dr Alicja Gontarek (UMCS/IPN – sekretarz), dr Sebastian Piątkowski (IPN Radom – sekretarz), dr hab. Elżbieta Rączy prof. UR (UR/IPN Rzeszów), dr Magdalena Semczyszyn (IPN Szczecin), dr Mateusz Szpytma (zastępca prezesa IPN).

Pragniemy, aby „Polish-Jewish Studies” skupiły wokół siebie szerokie grono badaczy różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych zajmujących się okresem XX wieku, których wspólnym mianownikiem będzie kontekst polsko-żydowski.

Zapraszamy Państwa do nadsyłania tekstów do numeru pierwszego, którego myślą przewodnią są stosunki polsko-żydowskie w okresie II wojny światowej. Zachęcamy również do nadsyłania recenzji, omówień, polemik i tekstów do działu Varia, poświęconego różnorodnej tematyce z zakresu relacji polsko-żydowskich w XX wieku.

Teksty, w językach angielskim, niemieckim i rosyjskim oraz w języku polskim przyjmujemy do 15 marca 2018 r. Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie ipn.gov.pl w zakładce Polish-Jewish Studies.

Redakcja

do góry