Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Nagroda im. prof. Tomasza Strzembosza dla dr. Mariusza Zajączkowskiego – Warszawa, 12 września 2016

Dr Mariusz Zajączkowski został laureatem Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Nagrodzona książka „Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944” została wcześniej nominowana do Nagrody im. Oskara Haleckiego w kategorii najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku w ramach VIII edycji konkursu „Książka Historyczna Roku". Wydawcą publikacji jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
Dr Mariusz Zajączkowski jest historykiem i politologiem. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN (Zakład Dziejów Ziem Wschodnich) oraz w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych Oddziału IPN w Lublinie. Zajmuje się dziejami stosunków polsko-ukraińskich i działalności ukraińskiego podziemia na byłych i obecnych ziemiach Polski w okresie II wojny światowej i we wczesnych latach powojennych. Współredaktor tomu studiów pt. „Giedroyc a Ukraina. Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej »Kultury'«" (Warszawa-Lublin-Szczecin 2014) i współautor Teki Edukacyjnej IPN pt. „Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947” (Lublin 2002). W 2013 r. był współtwórcą wystawy IPN: „Polacy – Ukraińcy 1943–1945. »Antypolska akcja« OUN i UPA Bandery. Rzeź wołyńsko-galicyjska w dokumentach ukraińskich”. Dotychczas publikował w pracach zbiorowych oraz na łamach pisma IPN „Pamięć i Sprawiedliwość" (nr 1/2006). Jest członkiem powstałego w 2015 r. Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego z inicjatywy IPN oraz Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.
 
W tym roku do Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza nominowane były także dwie książki wydane przez IPN:
•                     Natalia Jarska, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960, IPN, Warszawa 2015
•                     Marcin Przegiętka, Komunikacja i polityka. Transport kolejowy i drogowy w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1918-1939, IPN, Warszawa 2015
oraz publikacja pracownika IPN:
Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989, Trzecia Strona, Warszawa 2015.
 
W uroczystości wręczenia nagrody w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” wziął udział prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN. Nagrodę przyznano po raz ósmy. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas. Jury Nagrody tworzą: prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki, prof. KUL.
 
 

Opcje strony

 
do góry