Nawigacja

Aktualności

„63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN na projekt okolicznościowej karty pocztowej

W związku ze zbliżającą się 80. rocznicą powstania warszawskiego Archiwum IPN zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie „63 dni w kadrze”.

Konkurs adresowany jest do uczniów w wieku 13-18 lat.

Opiekunem merytorycznym pracy konkursowej może być nauczyciel, edukator, rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Zadaniem uczestników jest edycja wybranego zdjęcia z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, wykonanego podczas powstania warszawskiego, i jego twórcze przetworzenie w programie graficznym (np. koloryzacja, animacja, dodanie efektów, dodanie elementów i komentarzy).

Najwyżej oceniona praca opublikowana zostanie jako autorska okolicznościowa karta pocztowa upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu powstania.

Laureat konkursu i opiekun merytoryczny pracy otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w formie wydawnictw i materiałów promocyjnych IPN.

Prace konkursowe prosimy przesyłać do 7 czerwca 2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs „63 dni w kadrze” (liczy się data stempla pocztowego)

lub poczty elektronicznej na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl (liczy się data i godzina wysłania maila).

Fotografie do pobrania i edycji, regulamin konkursu i formularze zgłoszeniowe znajdują się pod linkiem:

„63 dni w kadrze” – konkurs Archiwum IPN - Instytut Pamięci Narodowej

Ogłoszenie wyników konkursu do 13 czerwca 2024 r.

do góry