Nawigacja

Aktualności

CALL FOR PAPERS: XVIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 2–7 września 2024 (zgłoszenia do 5 maja 2024)

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w osiemnastej edycji Letniej Szkoły Historii Najnowszej. Do uczestnictwa zapraszamy doktorantów oraz studentów ostatnich lat historii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, a także innych kierunków, zainteresowanych szeroko rozumianą najnowszą historią Polski.

Poprzednie edycje to wykłady znakomitych badaczy (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Wojciecha Kowalskiego, Wojciecha Kucharskiego, Piotra Majewskiego, Włodzimierza Sulei, Jana Szumskiego), dyskusje, seminaria oraz warsztaty (m.in. na temat historii mówionej, sztuki prezentacji czy tworzenia tekstów popularnonaukowych). Tegoroczny program będzie miał podobny charakter i uwzględniał zainteresowania badawcze uczestników i uczestniczek.

Szkoła odbędzie się w dniach 2–7 września 2024 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (w tym wyżywienie i noclegi).

Wszyscy uczestnicy zobowiązani będą do przygotowania oraz przesłania organizatorom w terminie do 31 lipca 2024 r. tekstu opartego na wynikach własnych badań (20 tys. znaków). Z każdym z tekstów zapoznają się pozostali uczestnicy Szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych po krótkiej prezentacji autora odbędzie się dyskusja nad każdym z nich. Artykuły dyskutowane podczas zajęć, po ich uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

Skan podpisanego formularza wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2024 r. na adres e-mail: marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

Do formularza należy załączyć:

1. Temat oraz abstrakt wystąpienia (300 słów);

2. CV naukowe

Wszystkie zgłoszone osoby zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do udziału w zajęciach do 17 maja 2024 r. Osoby uczestniczące w zajęciach Szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:

Marta Mazurkiewicz
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

do góry