Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023

Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
Promocja albumu „Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische spuren in Solothurn und Zuchwil” – Warszawa, 18 stycznia 2023. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)

18 stycznia 2023 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk odbyła się uroczysta promocja albumu  Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu / Polnische Spuren in Solothurn und Zuchwilu wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Kościuszki w Solurze.

W wydarzeniu udział wzięli: zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma, a także gość szczególny – chargé d’affaires a.i. Szwajcarii w Polsce minister Matthias Dettling. Uczestniczyli w nim również autorzy publikacji – Teresa Ackermann (kustosz Muzeum Kościuszki w Solurze oraz członek Zarządu Towarzystwa Kościuszkowskiego), Paweł Zielony (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej) i Radosław Pawłowski (wiceprezes Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego, pracownik Archiwum Polskiej Akademii Nauk, koordynator ds. projektów w Muzeum Kościuszki w Solurze) oraz Tomasz Stempowski (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej) – autor albumu i wystawy „Polskie drogi przez Szwajcarię”.

Podczas inaugurującego spotkanie wystąpienia dr Mateusz Szpytma przypomniał słowa prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego zawarte w przedmowie do albumu: „Wolność i niepodległość – są to wartości bliskie zarówno Polakom, jak i Szwajcarom. Ważnym etapem w historii obu narodów było dążenie do zachowania własnej odrębności względem potężnych sąsiadów”. Podkreślił również, że Szwajcaria jest dla Polaków szczególnym miejscem na mapie Europy, oraz że w Szwajcarii przez wieki znajdowało schronienie wielu naszych wybitnych rodaków, dążących do odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości.

Następnie głos zabrał chargé d’affaires a.i. Szwajcarii w Polsce minister Matthias Dettling, który wspomniał o wybitnych Polakach – Gabrielu Narutowiczu i Antonim Patku – zasłużonych dla rozwoju Szwajcarii oraz o dobrych relacjach pomiędzy Szwajcarią a Polską.

W pierwszej części spotkania odbyła się dyskusja prelegentów nawiązująca do treści przedstawionych w albumie, w tym do ostatnich lat życia gen. Tadeusza Kościuszki, spędzonych w szwajcarskim mieście Solura, historii powstania pomnika grobowego Naczelnika w Zuchwilu, losów żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii, a także innych Polaków związanych z krajem Helwetów.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zadawania autorom książki pytań odnoszących się do publikacji, a także wypowiedzenia się na temat przedstawionych w publikacji zagadnień.

Spotkanie, któremu towarzyszyła okolicznościowa wystawa Muzeum Kościuszki w Solurze, poprowadziła redaktorka TVP Agnieszka Oszczyk.

Retransmisja na IPNtv 27 lutego 2023, godz. 18.00

* * *

Album Polskie ślady w Solurze i Zuchwilu autorstwa Pawła Zielonego, Teresy Ackermann oraz Radosława Pawłowskiego został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Kościuszki w Solurze w 80-lecie przebudowy Kaplicy Polskiej w Zuchwilu. W głównej mierze książka przedstawia historię pomnika grobowego Tadeusza Kościuszki oraz Kaplicy Polskiej w Szwajcarii. Te wyjątkowe dla narodu polskiego symbole pamięci znajdują się w miejscowości Zuchwil nieopodal Solury.

W publikacji zaprezentowano zdjęcia archiwalne z okresu II wojny światowej (ze zbiorów Muzeum Kościuszki w Solurze oraz Wojskowego Biura Historycznego), a także liczne fotografie wykonane współcześnie. W tym dwujęzycznym polsko-szwajcarskim albumie poruszone zostały następujące zagadnienia: Solura jako miasto, w którym swoje ostatnie lata życia spędził gen. Tadeusz Kościuszko; pogrzeb Naczelnika oraz historia powstania pomnika grobowego Kościuszki w Zuchwilu; historia internowania żołnierzy 2. Dywizji Strzelców Pieszych w czasie II wojny światowej w Szwajcarii; kaplica Czternastu Świętych Wspomożycieli, historia jej przebudowy i nadania sanktuarium w 1942 r. nazwy Kaplicy Polskiej; utworzenie i działalność Muzeum Kościuszki oraz Towarzystwa Kościuszkowskiego w Solurze; historia obchodów kościuszkowskich organizowanych na przestrzeni lat przed pomnikiem grobowym Naczelnika w Zuchwilu, wizyt w tym historycznym miejscu polskich dostojników, emigrantów-patriotów, delegacji oraz licznych grup turystów.

do góry