Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022

W XXXI edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu, zatytułowanego „Europa w obliczu nowych wyzwań” wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej z prezesem IPN dr. Karolem Nawrockim na czele: Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii, Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej oraz Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)
Instytut Pamięci Narodowej na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu – 6–8 września 2022. Fot. Mikołaj Bujak (IPN)

Forum Ekonomiczne w Karpaczu to największe w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce spotkań, gdzie toczą się rozmowy o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawiane są konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Forum Ekonomiczne ma charakter międzynarodowy.

Przedstawiciele IPN wzięli udział w kilku panelach dyskusyjnych.

7 września 2022 roku dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, uczestniczył w dyskusji „Działania administracji rządowej na rzecz Polonii – podsumowanie i plany, przykłady działań”. W panelu uczestniczyli także: Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Jan Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz dr Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Moderatorem dyskusji był Jan Dziedziczak, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą.

Celem dyskusji było przedstawienie przykładów działań instytucji państwowych i rządowych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów skierowała zapytanie o działalność na rzecz Polonii i Polaków za granicą do 17 resortów oraz 12 innych instytucji. W wyniku kwerendy otrzymano wyczerpującą informację dotyczącą realizowanych zadań oraz wydatkowanych funduszy. Niezalenie od tradycyjnych urzędów, takich jak MSZ, KPRM czy MEiN, których przedstawiciele zabierali głos w poprzednich panelach, na rzecz polskości poza granicami działają także inne instytucje. Panel był okazją do przedstawienia wyników ankiety oraz zaprezentowania działań kilku instytucji do tej pory nieobecnych w dyskusji w ramach Forum Polonijnego.

Wszystkie fundacje, stowarzyszenia polonijne i Polonia na całym świecie są odbiorcami oferty Instytutu Pamięci Narodowej, a ta jest szeroka, bo są to badania naukowe, archiwa, edukacja, poszukiwanie i identyfikowanie szczątków ofiar. Wszystkie  te działania wychodzą poza granice RP i nie mogłyby się odbywać, gdyby nie głęboka współpraca ze środowiskami polonijnymi. Wszystkie pomniki, które odsłaniamy w różnych częściach świata, na wszystkich szerokościach geograficznych, powstają najczęściej we współpracy ze wspólnotami polonijnymi. Ostatnio taki pomnik odsłanialiśmy w Kanadzie

– powiedział prezes IPN dr Karol Nawrocki podczas XXXI edycji Forum Ekonomicznego.

W środę, w strefie „WPROST”, odbył się panel „Kompetencje przyszłości. Czym są i jak je kształtować? Czy stanowią odpowiedź na wyzwania współczesnego świata?” z udziałem Magdaleny Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, dr. hab. Przemysława Czarnka, mnistra edukacji i nauki, Szymona Giżyńskiego, sekretarza stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego, Justyny Orłowskiej, szefowej Centrum GovTech, Roberta Firmhofera, dyrektora Centrum Nauki Kopernik, Wojciech Janka, zastępcy dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych oraz Andrzeja Kusiaka, dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie.

Jak powiedziała Magdalena Hajduk, według badań, które przeprowadziło Biuro Nowych Technologii IPN, 77 procent z tysiąca badanych osób – przedstawicieli generacji Z i milenialsów – jest zainteresowanych historią swojego kraju i chce nowych ścieżek edukacyjnych w obszarze historii, żeby dowiedzieć się na ten temat czegoś więcej. Oczekują oni nowych, immersyjnych ścieżek edukacyjnych, ponieważ są przebodźcowani.

W momencie kiedy dostają mnóstwo informacji w dobie algorytmizacji życia, nie wybierają historii, bo nie jest im przekazywana w odpowiedni sposób i nie są tym zainteresowani. (...) My takimi projektami jak „Gra szyfrów” próbujemy przekierować atencję i zainteresowanie młodych ludzi z rozrywki do nauki o własnym kraju

podkreśliła dyrektor BNT IPN.

8 września 2022 dr Karol Nawrocki, prezes IPN uczestniczył w dyskusji „Polityka pamięci w dyskursie międzynarodowym”. Pamięć zbiorowa stanowi nieodłączny aspekt życia społecznego. W obecnej sytuacji międzynarodowej polityka pamięci wykorzystywana jest przez niektóre państwa do mitologizacji własnej przeszłości. Pamięć często staje się także przedmiotem dyskursu w stosunkach między państwami i przekształca się w relację „my i oni”. W jaki sposób można zapewnić obiektywność w polityce pamięci? Czy może ona posłużyć do zbliżenia społeczeństw i państw? Jaką rolę powinno odgrywać państwo w kształtowaniu polityki pamięci? Na te pytania odpowiadali paneliści.

W czwartek odbyła się także dyskusja „Edukacja przyszłości – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” z udziałem Magdaleny Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN. Panel poprowadził Andrzej Horocha – założyciel Workroom Technologies. W dyskusji wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Justyna Orłowska – pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, prof. Jan Pomorski – kierownik Katedry Humanistyki Cyfrowej i Metodologii Historii UMCS, Wojciech Janek – zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Potrzebujemy nowych rozwiązań edukacyjnych. Kultura nanosekundy, potrzeby młodych pokoleń oraz dynamiczny rozwój technologii sprawiają, że konieczne jest budowanie nowych modeli edukacyjnych łączących świat rzeczywisty i cyfrowy oraz obszar edukacji z zabawą. Inspirowanie się innowacjami z zakresu rozrywki może poszerzyć perspektywę uczącej się młodzieży. Istotne jest dbanie o szeroką dostępność, począwszy od języka, po wykorzystanie narzędzi i rozwiązań wpisujących się w codzienność młodych generacji.

Podczas panelu Magdalena Hajduk zaprezentowała raport zatytułowany „Immersyjna edukacja historyczna – w stronę nowych ścieżek edukacyjnych” przygotowany na zlecenie Biura Nowych Technologii IPN.

Raport jest efektem badań, w ramach których poszukiwano odpowiedzi na pytania dotyczące potrzeb i oczekiwań przedstawicieli młodych generacji w kontekście nauki historii najnowszej oraz edukacji. Dokument składa się z czterech części. W pierwszej, wskazano najistotniejsze wyzwania współczesności. Druga część dotyczy potrzeb najmłodszych pokoleń. Opisane zostały trzy pokolenia: Generacja Alpha, Generacja Z oraz Millenialsi wraz z cechami charakteryzującymi te pokolenia. Wskazano, kim są osoby uczące się, a także jakie są ich potrzeby w zakresie edukacji historycznej. Trzecia część opisuje profile osób uczących się. Odpowiada na pytania, jakie wartości prezentują wybrane grupy, jakie mają oczekiwania względem rozwiązań i edukacji oraz jak lepiej odpowiadać na potrzeby poszczególnych grup. Ostatnia, czwarta część raportu przedstawia ścieżki edukacyjne spełniające potrzeby grup z różnych profili. Mogą one stać się inspiracją do budowania innowacyjnych sposobów nauki historii współczesnej. Raport został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki i powstał we współpracy z Centrum GovTech Polska przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Raport przygotowano w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

W panelu „Sprawny system edukacji kluczem do rozwoju” uczestniczył Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. W dyskusji wzięli także udział Paweł Abucki, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, Frank Babinger, doradca prorektora ds. Zatrudnienia i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Complutense w Madrycie, Agnieszka Bem, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Mateusz Krajewski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty oraz poseł Sławomir Skwarek.

Jak powiedział Nelson Mandela, „Edukacja to najpotężniejsza broń, jakiej możesz użyć, żeby zmienić świat”. Najbardziej rozwinięte państwa świata to często państwa z najlepszymi systemami edukacji, zarówno tej wczesnoszkolnej, jak i wyższej. Inwestują one ponadto znaczne części swojego PKB w badania i rozwój, a zawód nauczyciela, jak w państwach skandynawskich, jest jedną z najbardziej poważanych i dobrze opłacanych profesji. Jednocześnie obecny kryzys uchodźczy, spowodowany wojną w Ukrainie, i poprzednie fale migracji spowodowały, że wiele krajów zmaga się z problemami w sferze systemu edukacji. Czy trzeba usprawnić obecną edukację? Jak powinien wyglądać efektywny system nauczania?

W dyskusji „Media i propaganda – polityka Rosji w europejskiej przestrzeni informacyjnej” wzięli udział: Agnieszka Jędrzak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej IPN, Gints Amolins, redaktor Wiadomości Zagranicznych Telewizji Łotewskiej, MIchal Klima, pełnomocnik ds. mediów i dezinformacji w Kancelarii premiera Czech, Michal Marek, prezes Zarządu Centrum Badań nad współczesnym Środowskiem Bezpieczeństwa, Mari Velsand, dyrektor genaralna Norweskich Władz Medialnych, Khrystyna Zeleniuk, ukraińska dziennikarka i publicystka.

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej IPN określiła rolę Instytutu Pamięci Narodowej w walce z dezinformacją na temat historii Polski w zagranicznych mediach.

– Jesteśmy największą, a zarazem najbardziej wpływową instytucją dążącą do sprawiedliwości okresu przejściowego, wspierającą przemiany demokratyczne, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Pracujemy w tych obszarach od ponad 20 lat. Odkrywamy i przekazujemy prawdę. Na bieżąco prowadzimy monitoring mediów i oficjalnych kanałów komunikacyjnych zagranicznych agencji rządowych.

– mówiła Agnieszka Jędrzak. Wymieniła najczęściej spotykane sposoby zakłamywania polskiej historii:

– Najpopularniejszym zniekształceniem prawdy historycznej, z jakim się spotykamy, są „polskie obozy koncentracyjne”, zamiast „niemieckich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce w latach 1939-45”. Ten mylący zwrot pojawia się na całym świecie, w tym w Rosji. Na podobnej zasadzie funkcjonują w przestrzeni publicznej tak zwane „polskie getta" itp. Rosja zarzuca Polsce „współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej”, oskarżając nas o „niszczenie grobów żołnierzy Armii Czerwonej” (choć tylko rozbieramy pomniki reżimu sowieckiego). Kolejną dyfamacją jest rzekome wyzwolenie Polski przez Armię Sowiecką w 1945 roku. W rzeczywistości było to zniewolenie.

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej opisała też konkretne działania IPN walce z dezinformacją:

– Rocznie prowadzimy około stu skomplikowanych spraw o zniesławienie. Konsultujemy się z naszym Biurem Badań Historycznych i naszym działem prawnym. Korzystamy z materiałów archiwalnych, publikacji historycznych, wystaw, gier itp. Kontaktujemy się z autorami błędnych informacji i prosimy ich o sprostowanie. Nagłaśniamy te sprawy na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych i poprzez kanały dyplomatyczne

podkreśliła Agnieszka Jędrzak.

do góry