Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25–26 czerwca 2022

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL  w Warszawie uczczono 40. rocznicę powstania Solidarności Walczącej. Uroczystości odbyły się  w symbolicznym miejscu – dawnym areszcie śledczym, w którym więziony był wraz ze swoimi bliskimi współpracownikami lider Solidarności Walczącej – Kornel Morawiecki.

Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma podczas uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Dyrektor Muzeum ŻWiWP PRL Filip Musiał i wicedyrektor Jacek Pawłowicz podczas uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Bronisław Wildstein podczas debaty „Quo vadis Europo?” – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Prof. Andrzej Nowak podczas debaty „Quo vadis Europo?” – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Debata „Quo vadis Europo?” – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Debata „Quo vadis Europo?” – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Debata „Quo vadis Europo?” – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Wicepremier Piotr Gliński podczas uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Od prawej: Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN, Adrianna Garnik, dyrektor Biura Prezesa IPN i Filip Musiał, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej. Paweł Błażewicz, pracownik IPN, uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)
Uroczystości z okazji 40-lecia Solidarności Walczącej – Warszawa, 25 czerwca 2022. Fot. Sławek Kasper (IPN)

W wydarzeniu, obok dawnych działaczy SW i ich współpracowników, wzięli udział premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Piotr Gliński. Instytut Pamięci Narodowej reprezentował dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów przez premiera Mateusza Morawieckiego pod tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego. 

W tej sztafecie wolności, na drodze ku jej odzyskaniu, pojawiła się Solidarność  wielki, wspaniały ruch, który dał nadzieję Polsce, ale też narodom Europy Wschodniej –  mówił premier podczas obchodów. – Ta sztafeta wolności zrodziła Solidarność Walczącą w czerwcu '82. Solidarność ludzi, którzy chcieli walczyć o niepodległą Rzeczpospolitą. Którzy nie godzili się na wydłużenie łańcucha oferowane przez komunistów; nie godzili się na zamianę kajdan żelaznych na aksamitne, tylko chcieli  Wy chcieliście wolnej Polski od samego początku. (...) Tak jak Żołnierze Wyklęci w okrutnym więzieniu dawali świadectwo prawdzie i walczyli o wolność, są zwycięzcami. Tak i Wy działacze Solidarności Walczącej jesteście zwycięzcami, bo bohaterami są ci, którzy walczą o wolność, dobro i prawdę – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Podczas inauguracji warszawskich obchodów wykład „Powstanie, Działalność i Struktura Organizacji Solidarność Walcząca (1982–1990)” wygłosił Andrzej Myc. Wręczono okolicznościowe odznaczenia „Krzyże Solidarności Walczącej”  oraz jublileuszowe medale 40-lecia Solidarności Walczącej.

Po południu odbyła się debata „Quo vadis Europo?”, w której udział wzięli Zbigniew Jagiełło, prof. Andrzej Nowak i Bronisław Wildstein. Dyskusję prowadził Andrzej Kisielewicz.

Podczas kolejnej części uroczystości wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wręczył odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, a wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska  – medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Sobotnie obchody uświetnił koncert, w którym wystąpili: Leszek Czajkowski, Tolek Jabłoński, Klaudia Kołata, Paweł Piekarczyk i Dominika Świątek. Akompaniament Jacek Prokopowicz. 

Podczas drugiego dnia uroczystości doradca Prezydenta RP Zofia Romaszewska i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka wręczyły odznaczenia zasłużonym działaczom Solidarności Walczącej.

Krzyżem Wolności i Solidarności zostali odznaczeni:

  • Bogumiła Data, członek „Solidarności Walczącej”  przechowywała nielegalne wydawnictwa m.in. „Solidarność Walczącą”, „Tygodnik Mazowsze”
  • Janusz Szkutnik, współpracownik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kolporter pisma „Robotnik”, współpracował z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku.
  • Krystyna Szkutnik, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w akcjach pomocy rodzinom internowanych członków „Solidarności”
  • Dariusz Tajchman, działacz struktur Solidarności Walczącej, kolporter m.in. „Solidarności Podkarpackiej” i Podkarpatczyka”
  • Cecylia Tokarska, członek NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, po wprowadzeniu stanu wojennego kolporterka.

Biogramy odznaczonych zostały opublikowane na stronie: odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl.

Obchody zakończyła msza polowa w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Organizatorami warszawskich obchodów są: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca, Fundacja Wizja Rozwoju i Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, a współorganizatorami: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Uroczystości 40-lecia powstania Solidarności Walczącej odbyły się wcześniej we Wrocławiu i Gdyni.

* * * 

Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w 1982 roku i w krótkim czasie swoją działalnością objęła większość regionów Polski. Dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polaków oraz innych narodów po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Jej działacze zwalczali komunistyczną propagandę oraz przywracali do społecznego obiegu prawdziwe informacje historyczne nadając nielegalne audycje radiowe, drukując w podziemiu książki i prasę, a także organizując demonstracje i akcje protestacyjne. Liderem Solidarności Walczącej był Kornel Morawiecki, działacz niepodległościowy, w 2015 r. marszałek senior Sejmu, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Solidarność Walcząca posiadała własne służby kontrwywiadu dbającego o bezpieczeństwo pracy antykomunistycznego podziemia. Wspierała cele NSZZ „Solidarność”, ale nie korzystała z zasobów związku ani przeznaczonej dla niego pomocy zagranicznej. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, miała podobną przysięgę i własny sztandar. Jej hasło brzmiało „Wolni i Solidarni”, a logo przedstawiało litery „S” i „W” ułożone w znak kotwicy – symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej. Wstępujący do Solidarności Walczącej składali przysięgę: „Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać idee naszego Ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania” (więcej na portalu przystanekhistoria.pl).

MATERIAŁY IPN:

 

do góry