Nawigacja

Książki

Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990

Organizacja Solidarność Walcząca w Wielkopolsce w latach 1983–1990, pod. red. Krzysztofa Brzechczyna, Przemysława Zwiernika, Poznań 2009, 204 s.

„Solidarność Walcząca” – organizacja, której zasługi w walce o wolność naszego kraju trudno przecenić, nie doczekała się jeszcze całościowego, solidnego opracowania. Na przeszkodzie stoją m.in. zbyt wolno prowadzone badania na poziomie regionalnym. Dlatego z dużym zadowoleniem należy przyjąć fakt opublikowania materiałów pokonferencyjnych, dotyczących zasadniczo „Solidarności Walczącej” w Wielkopolsce. Piszę „zasadniczo”, gdyż teksty opublikowane w pierwszej części zbioru („Działalność i program »Solidarności Walczącej«”) dotyczą „Solidarności Walczącej” w skali ogólnopolskiej. Omawiana książka jest pozycją ciekawą, przygotowaną w sposób kompetentny i tym samym bardzo wartościową. Na pewno będzie ona stanowiła istotny wkład do napisania w przyszłości pełnego opracowania na temat „Solidarności Walczącej”.

Prof. Wojciech Polak (UMK)

Gdzie kupić publikacje:

KsięgarnieKsięgarnia internetowaOddziały IPN Sprzedaż wysyłkowa

do góry