Nawigacja

Aktualności

Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych i spotkanie z Polonią

We wtorek, 7 czerwca 2022 roku, w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej  w Houston prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Houston Roberta Rusieckiego, otworzył ekspozycję IPN „Szlaki Nadziei”. Po raz pierwszy wystawa została zaprezentowana w Stanach Zjednoczonych.

Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Przedstawiciele Polonii na premierze wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Dr Karol Nawrocki, prezes IPN. Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie. Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Premiera wystawy „Szlaki Nadziei” w Stanach Zjednoczonych – Houston, 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)
Prezentacja „Gry Szyfrów” w Houston – 7 czerwca 2022. Fot. Mateusz Kotecki (IPN)

Już od pierwszego dnia wojny Polska ponosiła ogromne straty, zarówno w zasobie osobowym jak i infrastrukturalnym. Mówimy o cierpieniu, którego nie da się zamknąć w liczbach i statystykach. W trakcie II wojny światowej życie stracił co piąty obywatel przedwojennej II RP. Jednak Polacy nie tylko cierpieli w czasie II wojny, także walczyli, bili się na wszystkich frontach. Polska była jedynym państwem na świecie, które przeciwko niemieckiemu nazizmowi wystawiło aż cztery armie. Szczątki Polaków możemy dzisiaj znaleźć na wszystkich szerokościach geograficznych, właściwie na każdym kontynencie – mówił prezes IPN podczas wernisażu, wprowadzając zebranych w kontekst historyczny wystawy.

Prezes Nawrocki przedstawił zgromadzonym założenia międzynarodowego projektu edukacyjno-memoratywnego „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, którego częścią jest prezentowana wystawa. Projekt ma na celu upamiętnienie wysiłku zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej oraz losów ludności cywilnej ewakuowanej z ZSRS wraz z armią gen. Andersa. Planowany jest na lata 2022–2025, obejmie swym zasięgiem ponad 50 państw na całym świecie i jest przykładem przekazu historycznego skierowanego do odbiorcy, który nie zna historii Polski. Oprócz wystawy projektowi towarzyszą różne spotkania i wydarzenia kulturalne.

O szlaku polskiej nadziei na wolność opowiada nasza wystawa. Opowiada o dzielnych żołnierzach którzy mieli wielką wolę walki i zwycięstwa. Jednak ten szlak nadziei skończył się tu w roku 1945, którego nie możemy nazywać wyzwoleniem – prezes Nawrocki podczas wystapienia podkreślił podobieństwa niemieckiego narodowego socjalizmu i sowieckiego komunizmu oraz nowe zniewolenie Polski po zakończeniu wojny. W tym kontekście poruszył także temat dekomunizacji przestrzeni publicznej i realizowanych w ramach akcji IPN działań polegających na usuwaniu pomników propagujących komunizm.

IPN otwiera się również na świat nowych technologii i nowoczesnych narzędzi edukacyjnych aktywizujących młode pokolenie. Dyrektor Biura Nowych Technologii IPN Magdalena Hajduk zaprezentowała „Grę Szyfrów”, którą od swojej premiery w kwietniu tego roku w Bostonie (USA) pobrało już ponad 50 000 graczy. Dziesiątki młodych osób wciela się w autentyczne postacie żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku, uruchamia skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratuje Europę przed komunistycznym zniewoleniem. Gra, poza wyzwaniem gamingowym, ma być lekcją historii. Rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie materiałów źródłowych lub zostały dokładnie odwzorowane z historycznych eksponatów.

Dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz przedstawił sylwetkę Ignacego Łukasiewicza, polskiego pioniera przemysłu naftowego w Europie, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazcy lampy naftowej, a także działacza niepodległościowego.

► Więcej o projekcie

Houston jest największym miastem stanu Teksas i jednocześnie czwartym pod względem wielkości w Stanach Zjednoczonych. Jednak czym byłaby amerykańska metropolia bez mniejszości polskiej? Okazuje się, że podobnie jak w innych miastach w USA, w Houston również mieszka wielu amerykańskich obywateli polskiego pochodzenia, którzy pielęgnują historię i kulturę przodków. Przyjmuje się, że najstarszą ze wszystkich osad założonych przez Polaków w Ameryce była Panna Maria powstała w 1854 r. w południowej części stanu Teksas, z inicjatywy Górnoślązaków, pochodzących z Płużnicy Wielkiej koło Strzelec Opolskich, kierowanych przez księdza Leopolda Moczygembę.

Przełomowym momentem dla Polonii amerykańskiej był koniec II wojny światowej i zniewolenie Polski przez Związek Sowiecki. W latach 1949–1950 do USA dotarła nowa fala emigracji polskiej. Składała się ona z „rozbitków wojennych”, a więc ludzi, którzy służyli w Polskich Siłach Zbrojnych i walczyli z hitlerowskimi Niemcami w zachodniej części Europy i z przyczyn politycznych nie mogli lub nie chcieli wrócić do Polski „Ludowej”.

 

do góry