Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

W audycji „Przystanek Historia” w Polskim Radiu o Rządzie RP na Uchodźstwie – 27 kwietnia 2022

Program I Polskiego Radia, godz. 19.30

Przez półtora roku obecności Sowietów w granicach II RP – od 4 stycznia 1944 do 28 czerwca 1945 – jedynym legalnym rządem polskim, uznawanym na arenie międzynarodowej, rzecz jasna za wyjątkiem ZSRS, był Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Był on też członkiem tej samej zwycięskiej koalicji antyniemieckiej. Wszystkie nieuzgodnione z nim działania obejmujące jego agendy rządowe, siły zbrojne i obywateli, które były prowadzone na terenie RP, a posiadały cechy represyjne, należało intepretować jako działania wrogie i noszące w pełni znamiona okupacji.

Sowiecka „operacja polska 1944–1945”

W „Przystanku Historia” porozmawiamy o sowieckiej „operacji polskiej 1944–1945”, czyli bezprawnym charakterze władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944–1945, a także statusie Armii Czerwonej na terenie naszego kraju jako wojsk okupacyjnych.

Sowieckiej okupacji w Polsce towarzyszył szeroki wachlarz represji skierowanych przeciwko Polakom. Jak wskazuje dr Tomasz Łabuszewski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, po tylu latach nadal musimy przekonywać, że mieliśmy do czynienia z okupacją, a nie z wyzwoleniem. – Wszyscy komentatorzy sceny politycznej w Polsce, którym dane było być w kraju, ale również ci, którzy byli na emigracji, nie mieli żadnej wątpliwości co do tego, z czym mamy do czynienia w Polsce w latach 1944–1945 – podkreśla gość Jedynki. – Brak jednolitości oceny pojawił się po roku 1989 i z całą pewnością jest on pokłosiem 45 lat konsekwentnej propagandy komunistycznej, która przedstawiała ową okupację jako wyzwolenie, coś, co powinniśmy świętować – opowiada.  

Po 1989 roku nastała wolność słowa i wolność badań naukowych. – Wielu moich kolegów po fachu zaczęło również przedstawiać ten moment jako okupację, ale nie do końca tożsamą z okupacją, z jaką mieliśmy do czynienia – wyjaśnia dr Tomasz Łabuszewski. 

Spotkania z Historią

Warszawski Oddział IPN raz w tygodniu, we wtorki o godz. 20.00, na Twitterze @ipn_warszawa organizuje „Spotkania z Historią”, w ramach tzw. pokoju pod #MuremZaPolskimMundurem. W czasie spotkania przez pierwszą godzinę historyk prezentuje temat, zaś przez drugą odpowiada na pytania zadawane przez uczestników. W tym czasie na profilu warszawskiego oddziału IPN prezentowane są materiały, informacje i grafiki związane z omawianym tematem. Do tej pory udało się porozmawiać m.in o Korpusie Ochrony Pogranicza, Armii Krajowej, Żołnierzach Wyklętych, powstaniach śląskich. Na 10 maja zaplanowany jest temat poruszany w audycji „Przystanek Historia”: sowiecka „operacja polska 1944–1945”. 

– Opowiemy o gułagu prowadzonym przez reżim komunistyczny na terenie Polski i o wielowymiarowej obecności Sowietów w Polsce, dzięki czemu komuniści mogli utrzymać się przy władzy przez kolejnych 45 lat – mówi dr Tomasz Łabuszewski. 

Poza tym w audycji:

POSŁUCHAJ

Poprzednia audycja: „Przystanek Historia”, 13 kwietnia 2022.

Odcinki archiwalne na portalu przystanekhistoria.pl.

* * *

Cykl audycji „Przystanek Historia” jest realizowany wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Program I Polskiego Radia. Rozmowy poświęcone są ważnym wydarzeniom, które wpłynęły na dzieje Polski w XX wieku oraz ludziom, którzy tę historię tworzyli.

do góry