Nawigacja

Aktualności

„Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez Niemców. Przyczynek do współczesnych nieporozumień na temat historii relacji polsko-żydowskich” – wykład w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią” – Warszawa, 15 marca 2022

Jak Niemcy prześladowali polskich Żydów jeszcze przed ich Zagładą? Dlaczego doszło do utworzenia getta w Warszawie? Jak można scharakteryzować życie w getcie? Co wiemy o szansach przeżycia Żydów: o udzielanej im pomocy, o uratowanych i o ofiarach? Ilu było szmalcowników? Ilu warszawiaków pomagało Żydom? 

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach cyklu „Warszawskie wędrówki z historią”. Dr Robert Spałek prezentuje temat „Żydowskie getto w Warszawie okupowanej przez Niemców. Przyczynek do współczesnych nieporozumień na temat historii relacji polsko-żydowskich”.

Getto istniało od listopada 1940 r. do połowy maja 1943 r., nie było w istocie żadną dzielnicą mieszkaniową, jak głosili okupanci, było instrumentem pośredniej i bezpośredniej eksterminacji Żydów przez Niemców. Wojna przyniosła ostateczny kres wielonarodowego państwa polskiego i zagładę jego warstw wykształconych. Antagonizmy gospodarcze i kulturowe okresu międzywojennego oraz widoczna gołym okiem odmienność, a co za tym szło często niewątpliwa i naturalna obcość Żydów zostały intencjonalnie podsycone i wykorzystane do własnych celów przez Niemców. Żydzi stali się ich poddanymi wyłączonymi spod praw. Dla najeźdźców chaos, znieprawienie, anarchizacja postaw części warszawiaków były czynnikami sprzyjającymi dodatkowemu zastraszeniu ogółu mieszkańców. Polskie Państwo Podziemne oficjalnie ogłosiło, że szantażowanie Żydów jest traktowane jako zdrada i równa się współpracy z okupantem.

Transmisja na kanale IPNtv i Facebooku Strzelecka 8

Cykl „Warszawskie wędrówki z historią” organizowany jest przez Oddział IPN w Warszawie w Izbie Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8. Spotkania odbywają się raz w miesiącu – zawsze w trzeci wtorek miesiąca.

Kolejny wykład:

19 kwietnia 2022 r., godz. 17.00

 

 

 

 

do góry