Nawigacja

Видання IPN укр

Aktualności

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: kadry” – 5–7 września 2022 (zgłoszenia do 30 maja 2022)

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: kadry”, która odbędzie się w dniach 5–7 września 2022 roku w ośrodku konferencyjnym pod Warszawą

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie kadr Urzędu ds. Wyznań od jego utworzenia w 1950 r., aż do likwidacji w roku 1989. Interesuje nas możliwie szerokie spojrzenie na podejmowaną tematykę, z uwzględnieniem przede wszystkim kadry kierowniczej UdsW na poziomie centralnym i wojewódzkim. Chcemy przedstawić interdyscyplinarne spojrzenie na charakter i miejsce struktur odpowiadających za politykę wyznaniową w aparacie państwowym, dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również do prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

Plonem konferencji będzie recenzowana publikacja w formie tomu studiów, wydana  w wydawnictwie IPN. Prelegentów prosimy o dostarczenie najpóźniej miesiąc po konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.
Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 maja 2022 roku.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatora konferencji:

dr hab. Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl
tel. 22 581-85-31

 

do góry