Nawigacja

40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

10 grudnia 2020 odbyła się konferencja prasowa, podczas której został zaprezentowany portal „Encyklopedia Solidarności”.

 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Dr Paweł Błażewicz, prowadzący konferencję prasową. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dr Paweł Błażewicz, prowadzący konferencję prasową. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Prof. Marek Wierzbicki – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Prof. Marek Wierzbicki – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Dr Tadeusz Ruzikowski – redaktor naczelny portalu „Encyklopedia Solidarności”. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dr Tadeusz Ruzikowski – redaktor naczelny portalu „Encyklopedia Solidarności”. Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Dr Rafał Leśkiewicz – redaktor naczelny portalu „Przystanek Historia” omówił podczas konferencji pierwszy rok pracy portalu – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dr Rafał Leśkiewicz – redaktor naczelny portalu „Przystanek Historia” omówił podczas konferencji pierwszy rok pracy portalu – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Dr Rafał Leśkiewicz – redaktor naczelny portalu „Przystanek Historia” omówił podczas konferencji pierwszy rok pracy portalu – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Dr Rafał Leśkiewicz – redaktor naczelny portalu „Przystanek Historia” omówił podczas konferencji pierwszy rok pracy portalu – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Zaprezentowano także coroczną akcję związaną z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego – „Zapal Światło Wolności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Zaprezentowano także coroczną akcję związaną z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego – „Zapal Światło Wolności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Piotr Zycieński (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Piotr Zycieński (IPN)
 • Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Piotr Zycieński (IPN) Inauguracja portalu „Encyklopedia Solidarności” – 10 grudnia 2020. Fot. Piotr Zycieński (IPN)

W konferencji wzięli udział: prof. Marek Wierzbicki – dyrektor Biura Badań Historycznych IPN,  dr Rafał Leśkiewicz – redaktor naczelny portalu „Przystanek Historia”, zastępca dyrektora BBH oraz dr Tadeusz Ruzikowski – redaktor naczelny portalu „Encyklopedia Solidarności”.
Zapraszamy do oglądania zapisu wydarzenia na kanale IPNtv.

 

Portal IPN encyklopedia-solidarnosci.pl 

Portal (dawniej encysol.pl) jest częścią projektu dokumentacyjnego „Encyklopedia Solidarności”, realizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej. Jego celem jest przedstawianie historii ruchów opozycyjnych w PRL w latach 1976–1990. Portal stanowi ważne uzupełnienie kolejnych tomów „Encyklopedii Solidarności”, których dotąd wydano cztery, a prace nad piątym właśnie się rozpoczęły.

Prof. Marek Wierzbicki, dyrektor Biura Badań Historycznych IPN, przypomniał, że projekt ma dwa zasadnicze cele: naukowy, polegający na wzbogacaniu polskiej historiografii o nowe ustalenia dotyczące działań ludzi Solidarności i samego ruchu solidarnościowego, oraz cel społeczny, który ma utrwalić w pamięci zbiorowej tych wszystkich liderów, działaczy solidarności, którzy wyróżnili się swoim zaangażowaniem na rzecz wolności i niepodległości Polski.

W związku z obchodami rocznicy powstania „Solidarności” w tym roku IPN prowadził prace modernizujące oraz porządkujące jej zawartość. Nowa odsłona strony „Encyklopedii Solidarności” została dostosowana do obowiązujących wymogów. Wprowadzono nowy układ funkcjonalny oraz oprawę graficzną – zaznaczył dr Tadeusz Ruzikowski, redaktor naczelny „Encyklopedii Solidarności”, który podczas konferencji zaprezentował funkcjonalności portalu. – Na stronie widnieje ok. 2 tys. biogramów i haseł związanych z opozycją w PRL autorstwa, z nielicznymi wyjątkami, pracowników IPN.

Modernizacja spowodowana jest koniecznością dostosowania stanu własnościowego zgromadzonych przez redakcję materiałów do bieżących regulacji formalno-prawnych. W miarę rozwiązywania tych kwestii zawartość strony będzie poszerzana. Również niektóre biogramy i hasła zostały zamieszczone tymczasowo na stronie jeszcze w wersjach roboczych, które będą sukcesywnie uzupełniane i aktualizowane o nowe informacje. Uzupełnienia takie są jednym z planowanych w przyszłości działań redakcji portalu „Encyklopedii Solidarności”. Przedstawiony obecnie publiczności zbiór encyklopedyczny stanowi część znacznie szerszego materiału już zgromadzonego przez „Encyklopedię Solidarności” oraz opublikowanego w postaci papierowej. Ogólnie w ramach „Encyklopedii Solidarności” zebrano dotąd w różnym stopniu opracowanych ok. 5 tys. biogramów i 2 tys. haseł. W dotychczasowych tomach „Encyklopedii Solidarności” ukazało się łącznie 4081 biogramów i haseł. Wraz z przygotowaniem kolejnego, piątego tomu „Encyklopedii Solidarności” uzupełniana będzie zawartość portalu o biogramy i hasła opublikowane w dwóch poprzednich tomach wydawnictwa (t. 3 i t. 4), aktualizowane są i będą też materiały już obecne na stronie. Informacje o kolejnych tomach wraz ze spisami zamieszczonych w nich biogramów i haseł można znaleźć w dziale „Opublikowane tomy Encyklopedii Solidarności”.

Biogramy na nowej stronie uwzględniają osoby z najróżniejszych organizacji, środowisk czy grup, w tym w największym stopniu działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Hasła rzeczowe obejmują szeroki wachlarz problemowy związany z opozycją w PRL 1976–1990, która charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur i form aktywności – od pism i wydawnictw wydawanych poza cenzurą, poprzez regiony NSZZ „Solidarność”, struktury zakładowe i ponadzakładowe, branżowe, środowiska i organizacje opozycyjne.

Na portalu encyklopedia-solidarności.pl zamieszczono także bibliografię wszystkich publikacji wydanych przez IPN, które dotyczyły historii NSZZ „Solidarność” oraz ruchów opozycyjnych z lat 1976–1990. Niektóre z tych publikacji dostępne są w całości na stronie. Część strony stanowi też dział „Zasoby”, zawierający ciekawe artefakty związane z aktywnością opozycji w PRL. Dzięki niemu można zapoznać się z szeregiem przejawów działań opozycyjnych, począwszy od publikacji niezależnych, poprzez znaczki poczt podziemnych, koperty, aż po plakaty, ulotki, kalendarze. Redakcja przewiduje w przyszłości wzbogacanie tego działu o kolejne świadectwa działalności opozycyjnej w PRL. Zmodernizowana strona przedstawia też jej zespół redakcyjny. Nowa odsłona portalu otwiera kolejny etap projektu „Encyklopedii Solidarności” w jego części internetowej. Redakcja portalu encyklopedia-solidarnosci.pl, planując jego stopniowe wzbogacanie, otwarta jest na informacje i sugestie od Czytelników.

1. urodziny portalu przystanekhistoria.pl

Podczas konferencji prasowej odbyło się także podsumowanie działalność popularnonaukowego portalu Instytutu Pamięci Narodowej przystanekhistoria.pl, który 11 grudnia obchodzi swoje pierwsze urodziny.

Dr Rafał Leśkiewicz, redaktor naczelny portalu, przypomniał, że zawiera on już ponad 100 bloków tematycznych, ok. 1200 artykułów, także w języku angielskim, w „Bibliotece cyfrowej” znajdziemy blisko 800 elektronicznych wersji pozycji wydanych wcześniej drukiem, 1500 filmów i nagrań dźwiękowych.

Hasło przewodnie portalu to: Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Wystarczy kliknąć w adres przystanekhistoria.pl, by odbyć wirtualną podróż w fascynującą historię Polski XX wieku. Codziennie robi to kilkadziesiąt tysięcy osób. W ciągu ostatniego roku oferta portalu zainteresowała kilka milionów Użytkowników, którzy czytali artykuły i publikacje cyfrowe, oglądali filmy bądź mierzyli się z proponowanymi przez nas quizami –  dodał redaktor naczelny portalu.

Portal służy także prezentacji dorobku naukowego i popularyzatorskiego Instytutu w zakresie historii Polski XX wieku. W ramach działu „Biblioteka Cyfrowa” publikowane są w wolnym dostępie książki, czasopisma, broszury i dodatki prasowe. Wśród udostępnionych publikacji cyfrowych znalazły się opracowania naukowe i periodyki tj. „Biuletyn IPN”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Przegląd Archiwalny IPN”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, „Pamięć.pl”. Spośród udostępnionych broszur na uwagę zasługuje seria „Bohaterowie Niepodległej”.

Obok cyfrowych publikacji użytkownicy portalu mogą zapoznać się z zawartością działu „Audio/Video”, w ramach którego udostępniono 1500 filmów i nagrań dźwiękowych przygotowanych przez IPN bądź w kooperacji ze stacjami telewizyjnymi lub radiowymi. Wśród ciekawych nagrań znalazły się m.in. serie popularnych podcastów „Pytania z historii” czy też „Historia on line”, w ramach których doświadczeni naukowcy, w przystępnej formie odpowiadają na różne pytania dotyczące naszej historii najnowszej. Bardzo przydatne jest również kalendarium historyczne, zawierające obecnie 3,4 tys. wpisów, odnotowujących ważne dla historii naszego kraju daty. Portal przystanekhistoria.pl to także quizy i sondy. W ciągu ostatniego roku przygotowaliśmy dla naszych Czytelników 15 quizów, w których każdy może sprawdzić swoją wiedzę.

Na koniec warto dodać, że na portalu przystanekhistoria.pl publikowane są również materiały w języku angielskim. W dziale „English Content”​ znalazło się 111 artykułów przetłumaczonych na język angielski, dzięki czemu o naszej skomplikowanej historii mogą czytać również odbiorcy anglojęzyczni.

Link do portalu: https://przystanekhistoria.pl/

Akcja „Zapal Światło Wolności”

Podczas konferencji została zaprezentowana idea corocznej akcji związanej z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego – „Zapal Światło Wolności”. – Jest ona kontynuacją akcji rozpoczętej przez obywateli Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r. Na apel prezydenta Ronalda Reagana zapalali w oknach świece na znak solidarności z Polakami prześladowanymi w czasie stanu wojennego. Taką świecę zapalił również w swoim oknie Jan Paweł II oraz wielu Polaków w kraju, manifestując solidarność z represjonowanymi oraz nadzieję na wolność – przypomniał dr Paweł Błażewicz z Biura Prezesa i Komunikacji Społecznej.

Jak w poprzednich latach, wiele instytucji wyświetli na swoich gmachach animację takiej świecy. Zapraszamy wszystkich do zapalenia Światła Wolności „w realu” oraz w Internecie: https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/

Linki do materiałów popularnonaukowych o stanie wojennym:

do góry