Nawigacja

Uroczystości

Krzyż Wolności i Solidarności dla pana Leszka Kołaczyńskiego - Świdnica, 6 lipca 2023

Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność opozycyjną. Kolportował ulotki w Świdnicy i uczestniczył w manifestacjach. 1 maja 1983 r. w Świdnicy uczestniczył w manifestacji, podczas której niósł transparent z napisem „Solidarność Walcząca”.

Z tego powodu został skreślony z listy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świdnicy, ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń i objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy, które zostało umorzone 31 sierpnia 1983 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. Działalność opozycyjną prowadził w latach 1981-1987.

Leszek Kołaczyński w ramach wizyty domowej odebrał dziś z rąk dyrektora IPN Oddział we Wrocławiu dr. Kamila Dworaczka Krzyż Wolności i Solidarności Odznaczenie państwowe nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski  oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W uroczystości udział wzięli także: dr hab. Tomasz Balbus, naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Ewa Klementowska, kierownik Referatu Udostępniania oraz Zofia Cierniewska, odznaczona Krzyżem w 2020 roku.

 

do góry