Nawigacja

Uroczystości

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Gdańsk, 31 sierpnia 2023

W uroczystości uczestniczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Uroczystość odbyła się w historycznej Sali BHP w Gdańsku w 43. rocznicę Sierpnia '80. Rozpoczęła się od przywitania gości i odśpiewania hymnu państwowego.

W uznaniu szczególnych zasług za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyróżnione zostały 22 osoby (w tym trzy pośmiertnie). Odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, natomiast uroczystość prowadził dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku Karol Piskorski.

W okolicznościowym przemówieniu do odznaczonych prezes IPN zaznaczył:

Odznaczenia państwowe, które są wyrazem wielkiego uznania Rzeczypospolitej dla państwa życiowej drogi nie mają tej mocy sprawczości ani tej właściwości aby oddać państwu wprost czas i emocje poświęcone na walkę z system komunistycznym w latach 70. i w altach 80. [...] Niemniej dzisiejsza uroczystość jest wielkim słowem dziękuję dla państwa za wolną, niepodległą suwerenną, i demokratyczną Polskę. Słowem dziękuję w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy, który państwu te odznaczenia przyznał. ale także w imieniu IPN, który mam zaszczyt reprezentować. 

Uroczystość zwieńczył koncert Marcina Jaracza.

***

Lista odznaczonych

1. Konrad Hugo Ałunowski
2. Waldemar Banasik 
3. Jan Budziszewski 
4. Walenty Mieczysław Cedrych
5. Robert Tomasz Cwięk
6. Roman Witold Dambek
7. Jan Tadeusz Gawin
8. Bogusław Kazimierz Gołąb
9. Stanisław Marian Grzonkowski
10. Karol Roman Guzikiewicz 
11. Henryk Eugeniusz Kalinowski
12. Dagmara Marcelina Kamińska 
13. Jan Krzysztof Kamiński
14. Leszek Romuald Kamiński
15. Wojciech Stanisław Mattik
16. Władysław Bernard Pałubicki
17. Jan Wojewski
18. Bronisław Wysoczański
19. Krystyna Zbyszewska

Pośmiertnie:
20. ks. Hilary Jastak
21. Janusz Zagórny
22. Alicja Teresa Zagromska-Liszewska

do góry