Nawigacja

Uroczystości

W Krakowie wręczono Krzyże Wolności i Solidarności

5 września 2021 r. w Klasztorze oo. Dominikanów w imieniu Prezydenta RP dawnych działaczy opozycji związanych z Duszpasterstwem Akademickim „Beczka” w Krakowie odznaczył Minister Wojciech Kolarski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Uroczystość poprowadził dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń, Minister Wojciech Kolarski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podziękował za działalność na rzecz walki z komunizmem. W imieniu odznaczonych głos zabrał o. Andrzej Kłoczowski, który również poprowadził modlitwę za duszę zmarłej Grażyny Trzeciak, która nie doczekała uroczystości wręczenia Krzyża Wolności i Solidarności. 

Oddział IPN w Krakowie reprezentował dyrektor, zastępca dyrektora Cecylia Radoń oraz naczelnik krakowskiego Archiwum IPN Rafał Dyrcz.

Krzyże Wolności i Solidarności

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. To zaszczytne odznaczenia przyznawane za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczonych (podajemy wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację danych)

  • Marta Justyna FOLTZER
  • o. Andrzej Józef KŁOCZOWSKI
  • Romana Paulina MACIUK-AGNEL
  • Barbara MAJOR
  • Beata Stanisława OSTACHOWICZ
  • Małgorzata Joanna PLEWICKA-ŚLUSARCZYK
  • Krzysztof Jan SKWARNICKI
  • Anna Marta TARNAWSKA
  • Grażyna Barbara TRZECIAK (medal odebrała matka zmarłej działaczki opozycji)
  • Anna Eugenia ZIOBRZYŃSKA

Notki biograficzne dotyczące odznaczonych dostępne są na stronie: https://odznaczeni-kwis.ipn.gov.pl.

do góry