Nawigacja

Uroczystości

Prezes IPN wręczył Krzyże Wolności i Solidarności – Poznań, 21 września 2021

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności opozycjonistom okresu PRL z terenu Wielkopolski. Te wyjątkowe odznaczenia za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał dr Karol Nawrocki, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który dziękując odznaczonym, odwołał się do losów ziemi wielkopolskej i dwóch najważniejszych dla nas wydarzeń z historii XX wieku:

[Wielkopolska] od 27 grudnia 1918 roku jest symbolem skutecznego patriotyzmu, jest symbolem przywiązania do Rzeczypospolitej Polskiej, jest Wielkopolską Polski pragnącej. To tutaj wielkie Powstanie Wielkopolskie sprawiło, że wśród Wielkopolan biło serce dla Polski i ono bije do dnia dzisiejszego. [...] Po roku '45 inny system totalitarny, sowiecki komunizm, chciał poskromić polski genotyp wolności, ale to się nie udało dlatego, że to tutaj w Poznaniu w czerwcu roku 1956 był mocno słyszalny głos Polski niepodległej, Polski wołającej o godność.

Uroczystość prowadził dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek.

Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczeni zostali:

 • Andrzej Busse
 • Tadeusz Groszewski
 • Marek Karczewski
 • Grzegorz Kędzierski
 • Grażyna Komasa
 • Serafin Masianis
 • Krystyna Mikołajewska
 • Czesław Nawrot
 • Jacek Oleksyn
 • Antoni Alfred Siomiak
 • Marian Smorawiński
 • Krzysztof Maria Stasiewski

Pośmiertnie:

 • Szczepan Bąk (1938–1989)
 • Tadeusz Gawroński (1936–2016)
 • Adam Ochędzan (1952–2018)

Krzyż Wolności i Solidarności jest znakiem wdzięczności państwa polskiego dla osób, które swymi zmaganiami z systemem komunistycznym w latach 1956–1989 przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po półwieczu zniewolenia i zależności od Związku Sowieckiego.

Nie występowali wprawdzie z bronią w ręku, wyróżniani są jednak odznaczeniem nawiązującym do Krzyża Niepodległości, ustanowionego w II Rzeczypospolitej dla zasłużonych w walce o suwerenny byt naszej Ojczyzny, zwieńczonej zwycięstwem w 1918 roku.

Krzyż Wolności i Solidarności honoruje osoby, które dołączyły do bohaterów z początku wieku, tworząc kolejne ogniwo w łańcuchu pokoleń Niepodległej.

Damy i Kawalerowie Krzyża Wolności i Solidarności walczyli z systemem komunistycznym, który czynił wszystko, aby odebrać narodowi wartości tworzące nazwę odznaczenia: „krzyż” – to ponad tysiąc lat obecności chrześcijaństwa i współtworzenia cywilizacji łacińskiej, „wolność” – istotę polskości i „solidarność” – doświadczenie wspólnoty zrodzonej w sierpniu 1980 roku.

Sprzeciwiając się komunizmowi, wybierali męstwo. „Podstawowym warunkiem człowieka ku zdobywaniu prawdy, a tym samym ku likwidowaniu zła, którym jest kłamstwo, będzie zdobycie cnoty męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu” – mówił ks. Jerzy Popiełuszko.

Instytut Pamięci Narodowej wypełnia zaszczytne zadanie składania wniosków, na podstawie których Prezydent Rzeczypospolitej przyznaje Krzyż Wolności i Solidarności. Pamięć narodu o ludziach oddanych sprawie wolności i solidarności oraz nasza wierność tym wartościom są jednym z fundamentów niepodległości.

do góry