Nawigacja

Uroczystości

Wręczenie Krzyży Wolności i Solidarności – Szczecin, 3 września 2021

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, wręczył 3 września w siedzibie Przystanku Historia w Szczecinie Krzyże Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej: Danucie Krystynie Kolanko i Bohdanowi Piotrowi Dałkowskiemu.

Danuta Kolanko z d. Grajek weszła w skład Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego. Od 1978 r. ściśle współdziałała z grupą działaczy Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Weszła w skład redakcji „Robotnika Szczecińskiego”, pisma członków KZ WZZ Pomorza Zachodniego. Prokuratura Rejonowa w Szczecinie przesłuchiwała ją jako świadka w sprawie rozpowszechniania nielegalnych ulotek KSS KOR na terenie miasta Szczecin. Wiceprokurator rejonowy w Szczecinie umorzył postępowanie w sprawie. W latach 1980–1982 w związku z działalnością opozycyjną była rozpracowywana przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Bohdan Dałkowski był uczestnikiem strajków oraz protestów robotniczych w grudniu 1970 i styczniu 1971 roku w Szczecinie. Jako pracownik Stoczni Szczecińskiej im. Warskiego w Szczecinie, był jednym z liderów strajku w sierpniu 1980 r. na terenie stoczni. Następnie w dniach 1318.12.1981 r. należał do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Szczecinie. W wyniku represji ze strony władz PRL pozostawał bez pracy w okresie od 19.12.1981 r. do 3.02.1982 r. Od grudnia 1981 r. do września 1984 r. działał na rzecz ,,Solidarności”.

do góry