1  2  3  4Kierownictwo WUBP i WUdsBP w Krakowie

ZASTĘPCY SZEFA WUBP W KRAKOWIE
-
por. Mieczysław Suchecki
Dionizy
6 VII 1914 r.
p.o. zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 15 I do 27 V
1946 r.
por. Władysław Franaś
Tomasz
8 X 1910 r.
p.o. zastępca ds. gospodarczych szefa WUBP w Krakowie - od
27 V 1946 do 1 VI 1947 r.
kpt. Jan Olkowski
(Jan Hrycaniuk)
Mikołaj
3 II 1910 r.
zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 27 V do 25 VIII 1946 r.
mjr Józef Światło
(Izaak Fleischfarb)
Gabriel
1 I 1915 r.
zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 25 X 1946 do 1 X 1948 r.
kpt./mjr Ludwik Schönborn
(później Ludwik Szenborn)
Jerzy
25 VIII 1915 r.
zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 15 III 1949 do 1 III 1950 r.
mjr Franciszek Szlachcic
Jan
5 II 1920 r.
p.o. zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 1 X 1948 r.
zastępca szefa WUBP w Krakowie - od 1 V 1949 do 1 VI 1950 r.
Plansze:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13  14   15  16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79