1  2  3Walka z Kościołem

W związku z rosnącym znaczeniem Kościoła katolickiego, w 1962 roku z Wydziału III wydzielono sekcje, które zajmowały się rozpracowaniem Kościoła, i na ich bazie utworzono
Wydział IV, który do 1989 roku zajmował się walką z duchowieństwem i środowiskami związanymi z Kościołem.

NACZELNICY WYDZIAŁU IV SB W KRAKOWIE
-
mjr/ppłk Zygmunt Gliński
Józef
12 VII 1924 r.
naczelnik Wydziału IV SB KW MO w Krakowie - od 1 VII 1962 do 15 X 1966 r.
mjr/ppłk Karol Waluszkiewicz
Walenty
24 III 1924 r.
naczelnik Wydziału IV SB KW MO w Krakowie - od 16 XI 1966 do 1 IV 1971 r.
ppłk/płk Władysław Żyła
Tomasz
1 V 1925 r.
naczelnik Wydziału IV SB KW/KM MO w Krakowie - od 16 IV 1971 do 15 VII 1976 r.
mjr/ppłk Józef Biel
Jan
16 I 1934 r.
naczelnik Wydziału IV SB KM/KW MO w Krakowie - od
16 VII 1976 do 1 XI 1981 r.
mjr/ppłk Zygmunt Majka
Wincenty
19 III 1939 r.
naczelnik Wydziału IV SB KW MO/WUSW w Krakowie - od
16 XII 1981 do 22 XII 1987 r.
kpt. Kazimierz Aleksanderek
Antoni
14 IV 1947 r.
p.o. naczelnik Wydziału IV SB WUSW w Krakowie - od 1 I
1988 r.
naczelnik Wydziału IV SB WUSW w Krakowie - od 1 III 1988 do 1 XI 1989 r.
Plansze:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13  14   15  16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79