Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie

Od stycznia do grudnia 1945 roku teren samego miasta Krakowa podlegał kontroli ze strony Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Następnie MUBP przestał istnieć, a jego funkcjonariusze zostali przeniesieni do WUBP.

KIEROWNICY MUBP W KRAKOWIE
-
kpt. Leon Podworski
Franciszek
11 VIII 1902 r.
kierownik Grupy Operacyjnej (MUBP) w Krakowie - od 13 I do 19 III 1945 r.
ppor. Roman Szachtej
Władysław
5 XII 1918 r.
p.o. kierownik MUBP w Krakowie - od 13 III do 5 VI
1945 r.
Józef Grabowski
(Tadeusz Gleich)
Antoni (Leon)
14 XII 1912 r.
p.o. kierownik MUBP w Krakowie - od 7 VI do 31 XII 1945 r.

ZASTĘPCY KIEROWNIKÓW MUBP W KRAKOWIE
-
kpr. Kazimierz Niedzielski
Józef
12 IX 1893 r.
zastępca kierownika MUBP w Krakowie - od 13 I do 1 III
1945 r.
chor. Mieczysław Bubak
Józef
9 III 1913 r.
zastępca kierownika MUBP w Krakowie - od 21 VI do 31 XII 1945 r.
Plansze:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12   13  14   15  16   17  18   19  20  21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79