Nawigacja

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Białymstoku

Wizytacja miejsc pamięci w gminie Czeremcha – 19 czerwca 2017

 • Leśna mogiła nieznanego ułana poległego w wojnie polsko-bolszewickiej
  Leśna mogiła nieznanego ułana poległego w wojnie polsko-bolszewickiej
 • Kwatera żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
  Kwatera żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej
 • Grób Ofiar zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej
  Grób Ofiar zbrodni niemieckich z okresu II wojny światowej
 • Grób kierownika szkoły w Czeremsze Zygmunta Misiewicza zamordowanego przez Niemców w 1943 r.
  Grób kierownika szkoły w Czeremsze Zygmunta Misiewicza zamordowanego przez Niemców w 1943 r.
 • Grób Stefana Markowskiego uczestnika walk o Monte Cassino
  Grób Stefana Markowskiego uczestnika walk o Monte Cassino

W dniu 19 czerwca 2017 r. dr Ewa Rogalewska i Paulina Krasucka, pracownice Wieloosobowego Stanowiska ds. Upamiętnień Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku dokonały wizytacji miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Czeremcha. W wizytacji uczestniczył lokalny działacz i opiekun miejsc pamięci Pan Zygmunt Kostowski. Celem wizji lokalnej było określenie stanu tych miejsc i ewentualne zaplanowanie napraw i remontów pomników. Odwiedzono m.in. leśną mogiłę nieznanego ułana poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, pomnik z 1934 r. upamiętniający ofiary I wojny światowej, mogiły ofiar zbrodni niemieckich na prywatnej posesji w Czeremsze. Na miejscowym cmentarzu rzymsko-katolickim wizytowano grób Stefana Markowskiego, uczestnika walk o Monte Cassino, mogiłę kierownika miejscowej szkoły Zygmunta Misiewicza, zamordowanego przez Niemców w 1943 r. oraz kwaterę żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny w latach 1918–1920.

do góry