Nawigacja

1wrzesnia39.pl

przejdź do portalu

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Warszawie

Pierwsze posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Warszawie

  • Przemawia dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, prof. Jerzy Eisler
    Przemawia dyrektor Oddziału IPN w Warszawie, prof. Jerzy Eisler
  • Głos zabiera dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek
    Głos zabiera dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Adam Siwek
  • Prelekcja dr. Tomasza Łabuszewskiego na temat komunistycznych katowni w Warszawie
    Prelekcja dr. Tomasza Łabuszewskiego na temat komunistycznych katowni w Warszawie

24 marca br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W skład Komitetu powołano osoby mające do czynienia na co dzień z zagadnieniami miejsc pamięci narodowej i historii. Nominacje Prezesa IPN na członków Komitetu otrzymali:

dr Andrzej Karol Anusz, Maksym Gołoś, Waldemar Gujski, Paweł Jaskanis, Barbara Jezierska, Olga Johann, Jan Kaczmarczyk, Tomasz Karasiński, prof. dr hab. Jarosław Komorowski, ks. prał. Bogusław Kowalski, dr hab. Jeremi Królikowski, ppłk Waldemar Kruszyński, Piotr Mazurek, Magdalena Merta, dr Piotr Oleńczak, Jacek Pawłowicz, Hanna Szczepanowska, Michał Wołłejko

W imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nominacje wręczył Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor Oddziału, prof. dr hab. Jerzy Eisler. Następnie odbyła się dyskusja poświęcona miejscom pamięci narodowej na terenie podlegającym Oddziałowi IPN w Warszawie. Przewodniczącą Komitetu została Magdalena Merta. Podczas dyskusji szczególną uwagę poświęcono zabiegom mającym na celu zachowanie śladów pobytu więźniów w budynkach byłych katowni gestapo, NKWD i UB znajdujących się w Warszawie.

Działalność Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej stanowi nawiązanie do Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowiących lokalne organy doradcze w zakresie polityki historycznej w okresie istnienia ustawowo zniesionej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, której ustawowe zadania przejął w 2016 roku Instytut Pamięci Narodowej. 

Fot. Iwona Spałek, IPN Warszawa

do góry