Nawigacja

Видання IPN укр

Komitet OPWiM przy Oddziale IPN w Krakowie

Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018

Kolejne spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odbyło się na Przystanku Historia w Kielcach. Pod obrady i głosowanie zostały poddane propozycje nowych upamiętnień znajdujących się na terenie gmin Górno, Łoniów oraz Chmielnik w województwie świętokrzyskim.

Następnie członkowie Komitetu udali się na cmentarze Stary i Nowy, znajdujące się przy ul. Ściegiennego w Kielcach, celem dokonania lustracji grobów, którymi należałoby się odpowiednio zaopiekować. Obejrzano oraz sporządzono dokumentację fotograficzną m.in. grobów poległych we wrześniu 1939 r. oraz groby legionistów i żołnierzy zmarłych w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. 

 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
 • Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
  Szóste spotkanie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN-KŚZpNP w Krakowie. Sporządzanie dokumentacji fotograficznej grobów poległych żołnierzy – 25 września 2018
do góry