Nawigacja

Видання IPN укр

Nazwy do zmiany

ul. Świerczyny Floriana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Florian Świerczyna (1899–1944) – działacz komunistyczny

Od najmłodszych lat związany z ruchem komunistycznym. Najpierw w Komunistycznym Związku Młodzieży, w 1918 r. był członkiem Związku Spartakusa, organizował strajki i demonstracje. W 1920 aresztowany i skazany na rok więzienia. Następnie wstąpił do Komunistycznej Partii Polski.

Za działalność antypaństwową agitacyjną został aresztowany w 1927 r., skazany na półtora roku więzienia. Po wyjściu z więzienia został przewodniczącym Komitetu Dzielnicowego KPP w Lipinach. W 1930 r. był jednym z organizatorów strajku głodowego bezrobotnych. Kilkakrotnie aresztowany, w więzieniu spędził ok. 6 lat. Zajmował się przerzutem materiałów propagandowych KPP z Niemiec do Polski.

W tym czasie KPP prowadziła konspiracyjną działalność antypaństwową na rzecz Związku Sowieckiego i ruchu komunistycznego. Żądała oderwania od Polski zarówno ziem wschodnich, jak i Pomorza oraz Górnego Śląska. Na pozostałym terytorium kraju zamierzała tworzyć polską republikę sowiecką. W uchwałach VI Zjazdu KPP z 1932 roku partia oświadczała: „Imperializm Polski ustanowił swe panowanie na Górnym Śląsku na mocy imperialistycznego traktatu wersalskiego, przez zdławienie walki rewolucyjnej proletariatu górnośląskiego, przez oszustwo plebiscytowe, przez rozpętanie nacjonalistycznej antyniemieckiej nagonki [...]. KPP walczy o prawo każdego narodu ujarzmionego przez imperializm polski do całkowitego samookreślenia, aż do oderwania się od państwa polskiego [...]. KPP mobilizuje masy pracujące na Górnym Śląsku jak również na Pomorzu [Gdańskim] do walki z uciskiem narodowym ludności niemieckiej pod hasłem praw do samookreślenia aż do oderwania od Polski [...]. W stosunku do Górnego Śląska i Pomorskiego Korytarza proletariat polski przekreśli orzeczenia imperialistycznych traktatów i zapewni ludności tych ziem prawo samookreślenia aż do oderwania od Polski. W stosunku do Gdańska KPP zwalcza narzucone mu jarzmo Polski i Ligi Narodów, zwalcza aneksjonistyczną politykę imperializmu polskiego i uznaje prawo ludności gdańskiej, siłą oderwanej od Niemiec, do ponownego złączenia się z Niemcami”. Sowieckie władze Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) zadecydowały o przeorganizowaniu haseł programowych dopiero w roku 1935. Wtedy również w KPP rozpoczęto promocję haseł „jednolitofrontowych”, ale już w 1938 roku KPP została przez Komintern rozwiązana.

W 1935 r. Świerczyna był członkiem Komitetu Okręgowego KPP na Górnym Śląsku.

W czasie okupacji niemieckiej kontynuował działalność komunistyczną. Członek Polskiej Partii Robotniczej. Aresztowany w 1942 r., po 11 miesiącach zwolniony. Ponownie aresztowany na początku 1944 r. Zginął w obozie Gross-Rosen w grudniu 1944 r.

(MKnKr)

do góry