Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Rolbieckiego Stanisława

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Stanisław Rolbiecki (1906–1996) – Burmistrz Czerska, członek prokomunistycznej Polskiej Partii Socjalistycznej, I Sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chojnicach, Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chojnicach

Urodził się 12.11.1906 w Zalesiu, k. Brus. Z wykształcenia rzemieślnik w zakresie kowalstwa. W latach 1930–1939 pracownik portowy w Gdyni. Po wybuchu II wojny światowej walczył w obronie Wybrzeża. Do grudnia 1942 r. przebywał w obozie jenieckim. Następnie pracował w Brusach jako robotnik, za współpracę z ruchem oporu został uwięziony przez gestapo. Ukrywał się pod koniec wojny. Po jej zakończeniu wstąpił do prokomunistycznej Polskiej Partii Socjalistycznej, z ramienia której, pomimo braku właściwych kwalifikacji i wykształcenia, został desygnowany na urząd Burmistrza Czerska, który sprawował w okresie od 15 września 1945 do 1950 r.

Został zweryfikowany pozytywnie w ramach przygotowań do powołania jednolitej partii komunistycznej. W grudniu 1948 r. uczestniczył w zjeździe na którym została powołana Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR). Został I Sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Chojnicach. W kwietniu 1949 r. ustąpił, aby 15 czerwca 1950 r. objąć stanowisko Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chojnicach. Jako członek lokalnych struktur władzy komunistycznej funkcję tę sprawował aż do 1973 r.

Był jednocześnie współzałożycielem i do 1971 r. prezesem oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego, następnie Kaszubsko-Pomorskiego w Chojnicach.

Zmarł 2.01.1996 r. Został pochowany na cmentarzu komunalnym w Chojnicach.

 

do góry