Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Bartoszka Franciszka

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Franciszek Bartoszek (1910–1943) – działacz komunistyczny, członek PPR i GL

Urodził się 27 października 1910 r. w Pieraniach. W 1937 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas studiów zaangażował się w działalność lewicową. Współpracował ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej „Życie”. Była to organizacja akademicka ściśle współpracująca z konspiracyjną Komunistyczną Partią Polski. Bartoszek pracował wówczas w Muzeum Narodowym w Warszawie. W latach 1937–1938 kontynuował studia w Paryżu i Wenecji.

Pod koniec 1939 r. wyjechał do Lwowa, a następnie do Jasła. Jednocześnie, podróżując często do Warszawy, nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Wyzwoleńczej – podziemną organizacją komunistyczną, utworzoną w 1941 r. po agresji Niemiec na ZSRS. Na stałe do Warszawy wrócił w listopadzie 1942 r. Od stycznia 1942 r. należał do komunistycznej PPR.

W maju 1942 r. został zastępcą dowódcy grupy specjalnej im. L. Waryńskiego Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. W marcu 1943 r. został dowódcą grupy specjalnej GL.

Zginął 14 maja 1943 r. podczas akcji zbrojnej na Bank „Społem” w Warszawie.

(ELPz)

do góry