Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Ślusarskiego Floriana

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Florian Ślusarski ( 1905–1969) – lokalny działacz partyjny w Nowym Tomyślu, członek PPR i PZPR, przewodniczący PRN, przewodniczący POP przy PZGS w Nowym Tomyślu

Urodził się 3 marca 1903 r. we wsi Ostrowite, pow. gnieźnieński, jako syn Jadwigi i Edmunda. Ukończył szkołę powszechną i dwuletnią dokształcającą. W 1919 r. wstąpił do 70 Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. Pracował jako zawodowy wojskowy do lutego 1939 r., kiedy to został przeniesiony do rezerwy w stopniu starszego sierżanta. Do września 1939 r. pracował jako urzędnik w Nowogródku.

Okres okupacji niemieckiej spędził w Skarżysku Kamiennej, gdzie pracował jako robotnik maszynowy w Fabryce Metalowej. Po zakończeniu działań wojennych przez krótki okres pracował w Państwowej Fabryce Amunicji jako zastępca kierownika.

W 1945 r. został przeniesiony do Szczecina na stanowisko kierownika w Zarządzie Miejskim Biuro Meldunkowe. Jeszcze w tym samym roku otrzymał przydział na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu, które zajmował do 1948 r., kiedy to został przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika. Od 1946 r. był aktywnym działaczem PPR a następnie PZPR.

Po zakończeniu kariery wojskowej, otrzymał stanowisko kierownika transportu w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni. W nowym miejscu pracy kierował Podstawową Organizacją Partyjną przy PZGS.

W 1952 r. awansował na stanowisko prezesa PZGS. Jednocześnie był przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej oraz przewodniczącym Powiatowego Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.  

(ELPz) 

do góry