Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Figuły Mieczysława

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Mieczysław Figuła (1905–1943) – działacz komunistyczny KPP i PPR

Urodził się w Czernichowie w rodzinie robotniczej. Z zawodu murarz, od 1919 r. pracował w hucie cynku w Lipinach, za działalność agitacyjną został wyrzucony z pracy. W 1932 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Polski (KPP), stając się aktywnym agitatorem. W 1935 r. został aresztowany za antypaństwową działalność komunistyczną, osadzony w więzieniu w Katowicach, po kilku miesiącach zwolniony.

Sekretarz Komitetu Dzielnicowego KPP w Lipinach, w 1936 r. ponownie aresztowany i skazany na cztery lata więzienia. Zwolniony w kwietniu 1939 r.

W czasie niemieckiej okupacji utrzymywał stale kontakt z działaczami komunistycznymi. Organizował komunistyczną Polską Partię Robotniczą na Górnym Śląsku. Wszedł w skład Komitetu Okręgowego PPR.

Aresztowany w 1943 r., wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zginął  w 1943 r.

(MKnKr)

 

do góry