Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. Wedmanowej Marii

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744).

Maria Wedman (Wedmanowa) ps. Wera (1903-1943) – działaczka struktur komunistycznych PPR – sekretarz KD PPR w Łodzi.

Urodziła się 24 sierpnia 1903 r. w Łodzi. w rodzinie robotniczej. Od 1915 r. pracowała w zakładach włókienniczych Geyera.

W okresie międzywojennym współpracowała ze strukturami Komunistycznej Partii Polski  - sekcji polskiej Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) z siedzibą w Moskwie. Kolportowała literaturę komunistyczną i użyczała swego mieszkania na spotkania partyjne.

W 1928 r. wyszłą za mąż za Adama Wedmana długoletniego działacza KPP.

W czasie wojny działała w kierownictwie Frontu Walki o Naszą o Waszą Wolność, który stanowił zalążek łódzkiej komórki Polskiej Partii Robotniczej – utworzonej na polecenie J. Stalina przez przerzuconą do grupę dywersyjną M. Nowotki.

 Zostaje sekretarzem Komitetu dzielnicowego Górna-Prawa oraz Komitetu Okręgowego PPR w Łodzi. W mieszkaniu Wedmanów odbywały się narady lokalnego kierownictwa partii. Stanowiło ono również punkt przerzutowy komunistycznej literatury propagandowej.

Wedmanowa wraz z mężem została aresztowana przez Niemców 18 kwietnia 1943 r. Osadzona w więzieniu przy ul. Gdańskiej w Łodzi po 10 dniach śledztwa popełniła samobójstwo.

 

(BBŁdz)

 

do góry