Nawigacja

Nazwy do zmiany

ul. 1 Korpusu Pancernego

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej  (Dz. U. RP z 2016 r. poz. 744).

1 Korpus Pancerny – jednostka organizacyjna sił pancernych, stworzona w 1949 roku w ramach zawłaszczonego przez komunistów i poddanego wówczas forsownej sowietyzacji tzw. ludowego Wojska Polskiego (LWP to nieformalna, choć powszechnie używana w propagandzie, nazwa sił zbrojnych komunistycznego państwa). W latach 1951-1955 przeformowany w 1 Korpus Zmechanizowany. Istniał  do 1957 r.

Korpus – podobnie jak cała reszta jednostek LWP – stanowił część sił zbrojnych niesuwerennego państwa, podporządkowanego polityce i celom militarnym Związku Sowieckiego. Był szkolony do działań w ramach sowieckiej doktryny wojennej, przygotowując się do udziału u boku Armii Sowieckiej w agresji na państwa Europy Zachodniej.  W czasie kiedy Korpus został utworzony, jednostki LWP podlegały rozbudowie, upartyjnieniu i przyspieszonej sowietyzacji – prowadzonej także pod nadzorem znacznej liczby oficerów sowieckich – na czele z mianowanym „marszałkiem Polski” i ministrem obrony narodowej K. Rokossowskim. Odbiło się to m.in. na systemie szkoleń i kształcenia kadr oficerskich.

Szeregowi żołnierze, odbywający wówczas przymusową zasadniczą służbę wojskową, byli poddani przymusowej indoktrynacji politycznej, a często także intensywnej kontroli i szykanom ze strony struktur Głównego Zarządu Informacji WP, zajmującego się m.in. zwalczaniem jakichkolwiek form przywiązania do ideałów niepodległości.

(BBŁdz, MKKr)

 

 

do góry