Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

ODWOŁANY! Pogrzeb Żołnierza Wyklętego Adama Stanisława Kuchciewicza ps. „Wiktor”

  • adam kuchciewicz, wiktor, kuchciewicz wiktor, pogrzeb, uroczystości pogrzebowe, łęczna, ipn lublin, pogrzeb wiktora, pogrzeb kuchciewicza
  • adam kuchciewicz, wiktor, kuchciewicz wiktor, pogrzeb, uroczystości pogrzebowe, łęczna, ipn lublin, pogrzeb wiktora, pogrzeb kuchciewicza

W imieniu Dyrektora Oddziału IPN w Lublinie Marcina Krzysztofika oraz Zastępcy Dyrektora Biura Wojewody Waldemara Podsiadłego przekazuję komunikat o odwołaniu państwowych uroczystości pogrzebowych Ś.P. Adama Stanisława Kuchciewicza ps. “Wiktor”, żołnierza NSZ-NZW i WiN, które miały odbyć się 14 marca (sobota) 2020 r. w Łęcznej. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.


Adam Kuchciewicz ps. „Wiktor” był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Został zabity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w 1953 r. Jego ciało wrzucono do bezimiennego dołu grobowego. Specjaliści z Oddziałowego Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Lublin odnaleźli go w 2018 r. podczas prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. W 2019 r. ogłoszono notę identyfikacyjną „Wiktora” podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Uroczysty pogrzeb Adama Kuchciewicza odbędzie się 14 marca 2020 r. w Łęcznej. Weźmie w nim udział zastępca prezesa IPN oraz dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk.


Program

11.00 – Czuwanie modlitewne przy trumnie w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej (ul. Świętoduska 2);
12.00 – Msza św. w Kościele pw. św. Marii Magdaleny;
13.00 – Przejazd konduktu pogrzebowego na cmentarz parafialny w Łęcznej przy ul. Polnej;
14.00 – Uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową.


Adam Stanisław Kuchciewicz „Iskra”, „Wiktor” (s. Stanisława i Bronisławy, ur. 24 XII 1922 r., Łęczna), ppor. cz. w., był żołnierzem NSZ-NZW i WiN. W konspiracji od 1940 r. Jesienią 1943 r. dołączył do oddziału NSZ Jana Imbirowicza „Jacka”. Po wkroczeniu Sowietów na Lubelszczyznę, zmobilizowany we wrześniu 1944 r. do WP. Zdezerterował w grudniu 1944 r. z jednostki na Majdanku i dołączył do oddziału NSZ Mieczysława Pazderskiego „Szarego”. Od wiosny 1946 r. służył w oddziale Stefana Brzuszka „Boruty” z KP NZW Chełm. Był szefem i zastępcą dowódcy grupy. W lipcu 1946 r. przeszedł do oddziału WiN kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Pełnił w nim funkcję dowódcy plutonu/patrolu, a od jesieni 1948 r. szefa oddziału. Po śmierci „Uskoka” w maju 1949 r. dołączył na krótko do oddziału Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”. Latem 1949 r. grupa uległa podziałowi. Kuchciewicz objął komendę nad częścią żołnierzy „Żelaznego”, tworząc własny oddział partyzancki. Przetrwał on w terenie do grudnia 1953 r. „Wiktor” zginął 10 II 1953 r. w czasie akcji ekspropriacyjnej na Gminna Kasę Spółdzielczą w Piaskach. Został śmiertelnie ranny w walce z funkcjonariuszami MO, którzy zaalarmowani przez pracowników spółdzielni przybyli na miejsce zdarzenia i wdali się w wymianę ognia z partyzantami. Jego ciało przewieziono do więzienia na Zamku w Lublinie i umieszczono w piwnicy budynku administracyjnego. Tam przez kilka dni było okazywane krewnym, kolegom i sąsiadom oraz współpracownikom z konspiracji. 17 II 1953 r. przeprowadzono oględziny i sekcję w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Lublinie. Po zakończeniu tych czynności został pochowany w nieoznaczonym grobie na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie.

Szczątki Stanisława Kuchciewicza zostały odnalezione 26 XI 2018 r. w czasie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na wspomnianej nekropolii. Informacja o jego identyfikacji została podana do publicznej wiadomości 17 VI 2019 r.

 

do góry