Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Patron 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej – gen. dyw. Bronisław Prugar-Ketling

22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej ma swojego patrona. Został nim gen. dyw. Bronisław Prugar-Ketling.

22 stycznia 2020 r. z udziałem zastępcy dyrektora Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Joanny Piskorz odbyła się uroczystość nadania 22. Karpackiemu Batalionowi Piechoty Górskiej imienia patrona gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga, w czasie której syn generała Zygmunt Prugar-Ketling  uroczyście odsłonił ufundowaną przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej tablicę pamiątkową poświęconą Żołnierzowi Błękitnej Armii.

Uroczysty apel rozpoczął się od złożenia meldunku Dowódcy 22. kbpg ppłk Izabeli Wlizło przez Dowódcę uroczystości mjr. Krzysztofa Hanka. Następnie Dowódca 22. kbpg dokonała przeglądu pododdziałów i przywitała się z gośćmi, żołnierzami i pracownikami RON. Gościem honorowym uroczystości był, syn gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. W czasie przemówienia wspomniał o życiu swojego ojca oraz jego miłości do Ziemi Kłodzkiej. „Chciałbym bardzo, żeby te tradycje, wiążące ojca z tą ziemią były utrzymywane. Cieszę się, że została podjęta decyzja o przyjęciu przez 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej imienia mojego ojca gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. On by sobie tego życzył. Jest to symbol jego powrotu do Kłodzka” – powiedział Zygmunt Prugar-Ketling.[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] https://22bpg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-228-uroczyste-nadanie-imienia-22-karpackiemu-batalionowi-piechoty-gorskiej/

do góry