Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Ceremonia pogrzebowa Płk. Kazimierza Chodzickiego ps. „Żak" - Przytuły, 5 lutego 2019

W dniu 5 lutego 2019 r. w kościele parafialnym pw. Krzyża Świętego w Przytułach, odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. Kazimierza Chodzickiego - żołnierza AK, jednego z organizatorów Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zambrowie.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN  w Białymstoku wzięło udział w tej ceremonii – składając kwiaty i zapalając znicze. Chwałę i cześć śp. por. Kazimierzowi Chodzickiemu oddali również żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Ochrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”, a sztandary NSZZ ,,Solidarność’’ w Zambrowie, Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych otulały zgromadzonych na ostatnim pożegnaniu tego polskiego bohatera.

 

 

do góry