Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018

 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN) Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN) Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN) Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN) Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Pomnik-mogiła Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN) Pomnik-mogiła Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)

6 grudnia 2018 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie odbyła się ceremonia poświęcenia pomnika nagrobnego na mogile Walerego Sławka oraz złożenie kwiatów przy mogile-pomniku Czterech Poetów Legionistów. Poświęcenia mogiły dokonał ksiądz infułat prof. dr Jan Miazek z Kurii Metropolitalnej oraz ksiądz por. Daniel Piejko z Ordynariatu Polowego.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, zwracając się do zgromadzonych, podkreślił, że: „troska o miejsca spoczynku bohaterów niepodległościowych i kultywowanie ich pamięci jest jednym z priorytetów działalności IPN, oraz „że nie ma lepszego miejsca pochówku dla takiego wielkiego człowieka jak Walery Sławek, niż to w morzu krzyży tych, co oddali swoje życie za ojczyznę”. Prezes IPN zakończył swoją wypowiedź słowami: „jestem przekonany, że te pomniki będą świadectwem dla przyszłych pokoleń, że Polska pamięta o swoich bohaterach”.

Uroczystości prowadził dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Adam Siwek, który odczytał list od marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego w którym marszałek dziękuje pracownikom i kierownictwu Instytutu Pamięci Narodowej, że podjęli się tej szlachetnej inicjatywy. Podkreślił również, że „dziś naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o tych, dla których dobro i pomyślność naszej Ojczyzny były wartościami nadrzędnymi”. Podczas ceremonii zabrał głos również Jan Malicki ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, który wskazał, że „świętując 100-lecie odrodzenia suwerennego Państwa Polskiego, takie inicjatywy jak postawienie nowego nagrobka – pomnika działacza niepodległościowego Walerego Sławka, jak i pomnika Czterech Poetów Legionistów są podejmowane przez Instytut Pamięci Narodowej”.

 

 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Wieniec składa prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Wieniec składa prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Adam Siwek – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Adam Siwek – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Ksiądz infułat prof. dr Jan Miazek z Kurii Metropolitalnej oraz ksiądz por. Daniel Piejko z Ordynariatu Polowego – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Ksiądz infułat prof. dr Jan Miazek z Kurii Metropolitalnej oraz ksiądz por. Daniel Piejko z Ordynariatu Polowego – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Pomnik na grobie Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Pomnik na grobie Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Złożenie kwiatów przy mogile Czterech Poetów Legionistów – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
 • Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)
  Uroczystość poświęcenia pomnika na mogile Walerego Sławka – 6 grudnia 2018. Fot. Mateusz Niegowski (IPN)

 

Po ceremonialnym poświęceniu oraz złożeniu wieńców uroczystość przeniosła się przed znajdującą się w niedalekim sąsiedztwie grobu byłego premiera mogiłę-pomnik Czterech Poetów Legionów. Delegacje w asyście żołnierzy Wojska Polskiego złożyły wiązanki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością minister Paweł Szrot, który reprezentował premiera Mateusza Morawieckiego, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, dyrektor gabinetu Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jacek Polańczyk, jak również dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari płk. Bronisław Maciaszczyk, gen. bryg. Andrzej Knap, reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Mikę, oraz płk Roman Januszewski, zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa. Obecny był również konsul generalny RP w Lwowie Rafał Wolski oraz przedstawiciele Służby Ochrony Państwa i Straży Granicznej. Uroczystości odbyły się przy asyście wojskowej.

Walery Sławek był jedną z najważniejszych postaci II Rzeczypospolitej. Trzykrotny premier Polski, marszałek Sejmu, pułkownik Wojska Polskiego, członek Polskiej Partii Socjalistycznej, jeden z bliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Urodził się 2 listopada 1879 r., w 1935 r. brał czynny udział tworzeniu Konstytucji Kwietniowej. 2 kwietnia 1939 popełnił samobójstwo. Pomimo przeprowadzonej operacji zmarł wczesnym rankiem następnego dnia nie odzyskawszy przytomności. Walery Sławek jest postacią z kategorii wielkich patriotów, którzy zrobili wiele dla wywalczenia Polsce wolności.

Odnowienie pomnika nagrobnego Walerego Sławka oraz mogiły Czterech Poetów Legionistów w całości sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.

Zob. też: Prace remontowo-konserwacyjne przy pomniku-mogile Czterech Poetów Legionistów 

do góry