Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Odsłonięcie pomnika Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu Polskiego w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność Ziem Polskich i Prawa Człowieka – Mokrelipie, 8 listopada 2018

  • (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki) (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki)
  • (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki) (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki)
  • (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki) (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki)
  • (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki) (fot. W. Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki)

8 listopada w miejscowości Mokrelipie (gm. Radecznica, pow. zamojski) odsłonięto ufundowany przez Instytut Pamięci Nardowej pomnik Pamięci Męczeństwa i Czynu Narodu Polskiego w Walce o Wiarę, Honor, Wolność, Niepodległość, Integralność  Ziem Polskich  i Prawa Człowieka wzniesiony z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawowali minister Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dr Jarosław Szarek - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej i Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski.

Pomnik znajdujący się na placu przed kościołem p.w. Znalezienia Krzyża Św., w jednej z najstarszych parafii na terenie dekanatu chełmskiego, sąsiadującej z klasztorem oo. Bernardynów w Radecznicy, nawiązuje do formy znajdującej się tu już starszej kapliczki. W przyszłości to miejsce pamięci będzie uzupełniane o kolejne tablice memoratywne.

Inicjatorami budowy byli ks. Jarosław Nowak, proboszcz parafii w Mokremlipiu oraz Andrzej Kondrat, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego "Mokrelipie".

W odsłonięciu pomnika uczestniczył Marcin Krzysztofik - Dyrektor lubelskiego oddziału IPN.

Fot. Wojciech Kondrat, Lubelski Urząd Wojewódzki.

do góry