Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Inauguracja projektu „Tablice Pamięci” – Warszawa, 26 października 2018

 • (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN) (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN)
 • (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN) (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN)
 • Moment odsłonięcia tablicy (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN) Moment odsłonięcia tablicy (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN)
 • (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN) (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN)
 • (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN) (fot. M. Ponaczewna, BUWiM IPN)
 • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
 • Przemawia Wicepremier prof. Piotr Gliński (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Przemawia Wicepremier prof. Piotr Gliński (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
 • Przemawia Prezes IPN dr Jarosław Szarek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Przemawia Prezes IPN dr Jarosław Szarek (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
 • Przemawia Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) Przemawia Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
 • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)
 • (fot. B. Nowak, BUWiM IPN) (fot. B. Nowak, BUWiM IPN)

W dniu dzisiejszym na fragmencie muru u zbiegu ulicy Marszałkowskiej oraz Alei Jerozolimskich w Warszawie została odsłonięta pierwsza z „Tablic Pamięci” – angielska wersja tablicy pamiątkowej autorstwa Karola Tchorka z 1949 roku. Odsłonięcia dokonali Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Prezes zarządu PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

- Stoimy w miejscu, gdzie 74 lata temu zostało rozstrzelanych 102 naszych rodaków. Dzisiaj takich miejsc upamiętnionych w Warszawie jest ok. 160, to około 5000 ofiar (…) egzekucje były przeprowadzone przez okupanta niemieckiego  po to  by rzucić to miasto, niezłomną, niepokonaną Warszawę na kolana. Ale Warszawy nie dało się pokonać, tej woli oporu Warszawiaków! – tymi słowami zwrócił się do zgromadzonych Prezes IPN Jarosław Szarek

- Dzisiaj do Polski, do Tego Miasta, które żyje i które jest wolne przybywają co roku setki, tysiące, miliony gości. Chcemy, aby ta historia była również im znana. – kontynuował dr Jarosław Szarek.

- Dzisiaj coraz mniej jest świadków, a za kilka-kilkanaście lat odejdą wszyscy, którzy pamiętają, więc będą wołać i krzyczeć te tablice. – powiedział Prezes IPN w swoim przemówieniu. - Chcemy, żeby ten krzyk był zrozumiały dla tych, którzy do Polski przybędą.zaznaczył Prezes IPN.

Dzisiejsza uroczystość zainaugurowała projekt „Tablice Pamięci”, którego celem jest popularyzacja informacji historycznych wśród zagranicznych turystów. Blisko 160 tablic informacyjnych zostanie zamontowanych w Warszawie przy tablicach upamiętniających Polaków pomordowanych przez niemieckie oddziały podczas II wojny światowej. W drugim etapie tablice trafią do miejsc pamięci w innych miastach Polski. Projektowi będą towarzyszyć debaty, konferencje i inicjatywy w przestrzeni miejskiej oraz Internecie.

Pomysłodawcą projektu realizowanego przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej jest Fundacja PGE Energia Ciepła. Projekt został objęty patronatem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała również Marta Ponaczewna z Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN.

do góry