Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Uroczystość odsłonięcia mogiły-pomnika żołnierzy podziemia niepodległościowego poległych bitwie z wojskami sowieckimi i oddziałami aparatu bezpieczeństwa w czerwcu 1946 r. pod Zwoleniem - Zwoleń, 14 października 2018

W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Rodzin Żołnierzy Niezłomnych poległych pod Zwoleniem, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zwoleniu oraz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu serdecznie zapraszamy na uroczyste odsłonięcie mogiły-pomnika, w której pochowano szczątki żołnierza Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” ze zgrupowania mjr. Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka” z oddziałów Tadeusza Życkiego „Beliny” i Tadeusza Bednarskiego „Orła”, ekshumowanego w br. przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa ze starszej części cmentarza parafialnego w Zwoleniu.

Pomnik-mogiła poświęcony jest sześciu żołnierzom niezłomnym poległym w bitwie z wojskami sowieckimi i komunistycznymi formacjami bezpieczeństwa, która rozegrała się 15 czerwca 1946 r. pod Zwoleniem.

Uroczystości rozpocznie koncert Niepodległa w wykonaniu Roberta Grudnia, który odbędzie się o godz. 14.30 .  Słowo wprowadzenia wygłosi prof. Marek Wierzbicki IPN. Na godz. 15-tą zaplanowano uroczystą Eucharystię w intencji Niezłomnych poległych pod Zwoleniem pod przewodnictwem ks. bp.  Piotra Turzyńskiego.  Apel poległych oraz uroczyste poświęcenie mogiły-pomnika odbędzie się o godz. 16-tej. Całość uroczystości odbędzie się na cmentarzu parafialnym przy ul. Partyzantów/Cmentarnej w Zwoleniu.

Instytut Pamięci Narodowej sfinansował powstanie mogiły-pomnika przywracając godność polskim bohaterom, uczestnikom powstania antykomunistycznego, których władza komunistyczna chciała skazać na wieczne zapomnienie.  

 

Szczegółowy program uroczystości:

- 14.30 – Koncert Roberta Grudnia Niepodległa,

     Wprowadzenie -  prof. Marek Wierzbicki IPN

- 15.00 – Eucharystia w intencji Niezłomnych poległych pod Zwoleniem – Bp Piotr Turzyński

- 16.00 – Apel poległych, odsłonięcie i poświęcenie pomnika

do góry