Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

„Wspomnienie o Powstańcach Warszawskich pochowanych na Starym Cmentarzu w Łodzi” – Łódź, 31 lipca 2018

Bartłomiej Nowak
Data publikacji 01.08.2018

W przeddzień kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Oddział IPN w Łodzi zorganizował trzygodzinny spacer „Wspomnienie o Powstańcach Warszawskich pochowanych na Starym Cmentarzu w Łodzi”. Spotkanie poprowadzili Grzegorz Nawrot (pion edukacyjny IPN), Druh Krzysztof Jakubiec oraz Bartosz Bijak (pion upamiętniania IPN).

Uczestnicy mieli okazję usłyszeć opowieści m.in. o gen. Edwardzie Pfeiferze ps. Radwan, rodzinie Szletyńskich i Wocalewskich, Barbarze Nazdrowicz czy Konstantym Dunin-Horkiewiczu. Każdy z obecnych otrzymał okolicznościową broszurę pt. „Historia Powstania Warszawskiego zapisana na grobach łódzkich cmentarzy”.

do góry