Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Poświęcenie pomnika „Gryfa” – Warszawa, 20 lipca 2018

20 lipca 2018 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie miało miejsce poświęcenie pomnika nagrobnego śp. Janusza Brochwicz-Lewińskiego, ps. Gryf, generała brygady Wojska Polskiego, żołnierza batalionu AK „Parasol”.

„Gryf”, wielokrotnie odznaczany przez polskie i brytyjskie władze, dowodził obroną pałacyku Michla na Woli w trakcie powstania warszawskiego, znany jest również z akcji na aptekę Wendego, z której wydobył lekarstwa i środki znieczulające, pomimo znaczących sił niemieckich, stacjonujących w pobliżu. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w III pułku królewskim huzarów i gwardii przybocznej króla Jerzego VI.

Wieniec w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej złożył dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa dr Adam Siwek. Ponadto kwiaty złożyli szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej Cezary Jurkiewicz, przedstawiciele GROM i Obrony Terytorialnej oraz reprezentacje Szkół Polskich w Grodnie i Wołkowysku, miasta rodzinnego „Gryfa".

Janusz Brochwicz-Lewiński, ps. „Gryf” zmarł 5 stycznia 2017 roku w Warszawie. Został mianowany pośmiertnie na stopień generała dywizji.

do góry