Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Demontaż pomnika upamiętniającego żołnierzy Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, 28 czerwca 2018

Pomnik trafi do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku

28 czerwca 2018 r. w Dąbrowie Górniczej został zdemontowany pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Czerwonej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu.

Obiekt ten – wzniesiony w 1984 r. – będący sztandarowym przykładem komunistycznej propagandy, kreującej mit o wojskach sowieckich jako oswobodzicielach Polski, został wytypowany jako potencjalny eksponat do Muzeum Zimnej Wojny, które mieści się w Podborsku.

W związku z tym Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zawarł z parafią pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – właścicielem działki, na której obiekt się znajdował – porozumienie, zakładające przekazanie obiektu Instytutowi, jego demontaż i transport do Podborska. Za rozbiórkę odpowiadało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach.

Fot. Jarosław Podworski

do góry