Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Nadanie Zespołowi Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie imienia Danuty Siedzikówny „Inki”

  • Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół podczas uroczystej Mszy Świętej. Fot. BUW IPN Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół podczas uroczystej Mszy Świętej. Fot. BUW IPN
  • Poczet sztandarowy przed uroczystością ślubowania. Fot. BUW IPN Poczet sztandarowy przed uroczystością ślubowania. Fot. BUW IPN
  • Sztandar Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie. Fot. BUW IPN Sztandar Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Będzinie. Fot. BUW IPN
  • Uroczyste ślubowanie na sztandar. Fot. BUW IPN Uroczyste ślubowanie na sztandar. Fot. BUW IPN
  • Program artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna. Fot. BUW IPN Program artystyczny zaprezentowała młodzież szkolna. Fot. BUW IPN

19 września 2017 r. w Będzinie (woj. śląskie) odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru Danuty Siedzikówny ps. „Inka” Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I Stopnia, wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych.

Podniosłą uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Będzinie. Po zakończeniu liturgii w murach Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych odbyła się kolejna część uroczystości. Gośćmi honorowymi byli krewni Danuty Siedzikówny – Anna Tertel  oraz Hanna i Maciej Pawełkowie. Rangę uroczystości podkreśliła obecność  wielu przedstawicieli władz samorządowych i państwowych.

W trakcie uroczystości odbył się pierwszy akt ślubowania na sztandar. W ten symboliczny sposób cała społeczność uczniów przyjęła znak i zobowiązała się do przestrzegania wartości, które stanowią fundament postawy Patronki – honoru, odpowiedzialności i miłości Ojczyzny.

Momentem szczególnie poruszającym było wystąpienie Anny Tertel, reprezentującej krewnych Danuty Siedzikówny, a następnie niezwykły gest Macieja Pawełka, który na ręce dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych Haliny Mieszczanin złożył ryngraf – honorowy znak V Wileńskiej Brygady AK – wykuty z okazji pogrzebu „Inki” i „Zagończyka” w roku 2016.

Laudację dla Danuty Siedzikówny wygłosił Krzysztof Drażba, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, współautor wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna »Inka« 1928–1946”.

Uczniowski zespół teatralny przygotował przedstawienie pt. „Zachowałam się, jak trzeba …” Przyjaciele szkoły, reprezentujący dwa pokolenia, uświetnili część artystyczną wykonaniem współczesnych piosenek poświęconych „Ince”.

Otwarcie wystawy stałej poświęconej Patronce oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej w holu głównym szkoły zwieńczyły wydarzenia uroczystego dnia. Uczniowie oraz goście złożyli kwiaty pod tablicą, raz jeszcze w ten sposób oddając hołd „Ince”.

Patriotyczna uroczystość odbyła się przy wsparciu Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. 

do góry