Nawigacja

Видання IPN укр

Bieżąca działalność Biura

Upamiętnienie polskich weteranów w Anglii

12 i 13 lutego 2023 r. Instytut Pamięci Narodowej upamiętnił dwóch oficerów Wojska Polskiego pochowanych w Anglii.

12 lutego 2023 r. na cmentarzu St. Peter Churchyard w podlondyńskim Iver odbyła się uroczystość poświęcenia nagrobka gen. Mieczysława Sawickiego. Pomnik nagrobny w 15 rocznicę śmierci generała ufundowany został przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. W wydarzeniu uczestniczyło liczne grono przedstawicieli polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, wśród nich prezes Stowarzyszenia Związku Lotników Polskich w Wielkiej Brytanii Artur Bildziuk i przedstawiciel portalu Polskie Miejsca w Wielkiej Brytanii Marcin Kunicki. Obecni byli także: konsul Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Balcerowski oraz dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek. Specjalnie na uroczystość przybyła córka generała Sawickiego, Sophie Sawicka, mieszkająca na stałe w Hiszpanii. Nagrobek poświęcił i modlitwie przewodniczył wicerektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. prał. prof. Władysław Wyszowadzki. Następnie zebrani złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie generała.

 

 

Gen. Mieczysław Sawicki należał do grona najbardziej aktywnych działaczy polskiej powojennej emigracji na Wyspach Brytyjskich. Obrońca Ojczyzny w 1939 r., oficer wywiadu Służby Zwycięstwu Polski / Związku Walki Zbrojnej, uczestnik walk o Tobruk w II batalionie strzelców Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, następnie kampanii włoskiej w 4. Pułku Pancernym „Skorpion”, wreszcie pilot myśliwski w 318 Dywizjonie Myśliwsko-Rozpoznawczym Gdańskim. Po wojnie był sekretarzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari w Londynie, a w niepodległej Polsce od 1993 r. do swojej śmierci był członkiem tej Kapituły.

 

 

13 lutego na Cmentarz South Ealing w Londynie odbyły się uroczystości przy grobie mjr. Ryszarda Wiszowatego. Kwiaty i znicze złożyli konsul Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Balcerowski oraz dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek.

 

 

Grób majora Wiszowatego został wyremontowany i uzupełniony o płytę z inskrypcją wymieniającą zasługi pochowanego oficera przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Ryszard Wiszowaty od 1919 r. walczył z bolszewikami, początkowo w Pułku Jazdy Tatarskiej, następnie w 10 Pułku Ułanów Litewskich i w Dowództwie Obszaru Warownego „Wilno”. We wrześniu 1939 r. był dowódcą szwadronów rezerwowych w pułku osłonowym „Wołkowysk”, wchodzącym w skład improwizowanej Brygady Rezerwowej Kawalerii Wołkowysk. Internowany na Litwie, uciekł i dołączył do odtwarzanego Wojska Polskiego we Francji. Po kapitulacji Francji przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako oficer sztabowy w Polskich Siłach Powietrznych. Po zakończeniu II wojny światowej angażował się czynnie w życie środowiska emigracyjnego. Zmarł 2 września 1971 w Londynie.

 

 

Dyrektor Adam Siwek podczas spotkań z polskimi działaczami społecznymi w Wielkiej Brytanii przybliżył ideę opieki nad grobami polskich weteranów poza granicami, którą IPN realizuje na mocy ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Zachęcił do zgłaszania grobów weteranów do prowadzonej przez BUWiM ewidencji i zapewnił, że Instytut będzie podejmował niezbędne działania, aby otoczyć opieką i ochroną miejsca spoczynku polskich bohaterów w Wielkiej Brytanii, niezależnie czy będzie to dotyczyć wysokiej rangi oficerów, czy szeregowych żołnierzy.

 

 

Jeszcze tego samego dnia Adam Siwek odwiedził Studium Polski Podziemnej w Londynie, gdzie spotkał się z kierownictwem i pracownikami tej niezwykle zasłużonej polskiej instytucji na uchodźstwie, powołanej w 1947 r. przez byłych żołnierzy Armii Krajowej. Następnie wizytował londyńskie cmentarze: South Ealing, Kensal Green, gdzie zapalił znicz na grobie wicemarszałka Sejmu II RP Jana Henryka Jedynaka oraz Northwood, na którym odwiedził m.in. grób gen. Stanisława Kopańskiego i płk. pilota Jerzego Bajana, komendanta Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie w 1939 r. Wizytacje te związane są z planowanymi przez BUWiM kolejnymi pracami remontowymi na grobach polskich weteranów.

 

 

do góry